ครอบครัวโรงเรียนขนาดเล็ก กับ นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แต่ส่วนใหญ่ ดิฉันคิดว่า สถานศึกษา ต้องตีความแตกต่าง มากมายหลากหลาย แน่นอน และอาจจะเน้นไปที่การโชว์ภาพกิจกรรม

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่สอง ของภาคเรียนที่ 2/2558 ได้เข้าไปนิเทศ โรงเรียนแก้งนางราษฏร์บำรุง นโยบายลดเวลาเรียน ซึ่งในช่วงนั้น โรงเรียนได้ช่วยกันคิด และ คอยรอ ตัวแทนจากเขตฯ ให้มา confirm กิจกรรม และช่วยกันคลี่หาแนวทางการขับเคลื่อน ...และ ผ่านมาอีก สามอาทิตย์ ได้ไปอีกครั้ง กับคำถาม ของพวกเรา ที่ถามกับ โรงเรียนให้ตอบว่า

๑. อย่างไรจึงบอกว่าลด เวลาเรียนได้
๒. กิจกรรมใด ที่บอกว่า เพิ่มเวลารู้

เพียงสองคำถาม ทำให้เรา ต้องคลี่กัน ขนานใหญ่ ไล่ไปทีละประเด็นๆ

จากเดิมที่ คุณครูบอกว่า ..เคยคิดเหมือนกัน ว่า การสอนตามหลักสูตร ให้ทำไปปกติ แต่ ให้ลดเวลาเรียนลง แล้วไป shoping กิจกรรมอีก ๓๐๐ act - ทางเลือก มาจัดลง มันยิ่งจัดหนัก เหมือนไปเพิ่มภาระงาน ขึ้น ๆ (เขาฟังช่วงตอนอบรม เหมือน บอกว่าให้เป็นอย่างนั้น)

แต่ ในวันนี้ หลังจากร่วมกัน คลี่กิจกรรม และ ร่วมชี้ประเด็น ให้เห็นว่า กิจกรรมนั้น ควรสอดคล้องกับ มฐ.ตัวชี้วัดหลักสูตร (เชื่อมโยง วิเคราะห์) และ มาจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน ให้เด็กๆ ได้ลงมือทำจริง ๆ กิจกรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจน ประโยชน์ตกอยู่กับเด็กล้วนๆ ซึ่งจะได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน และ ..... ลดเวลาเรียน ได้แน่นอน

ผู้เขียนไม่ใช่ smart trainer ของ สพฐ. เกิด คำถามมากมาย เรื่องนโยบาย ในระยะแรกก็คิด คล้ายๆ กับ โรงเรียน แต่เมื่อได้ไปนิเทศ ร.ร. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับตัว และ คุยกับ เพื่อน ๆ ศึกษา ptt สพฐ.เพิ่มเติม และวิเคราะห์ ทำให้มั่นใจว่า แนวทาง ที่ เขาผุดขึ้นมาน่าจะถูกต้องแล้ว .ถ้าโรงเรียนตีโจทย์ถูก

แต่ส่วนใหญ่ ดิฉันคิดว่า สถานศึกษา ต้องตีความแตกต่าง มากมายหลากหลาย แน่นอน และอาจจะเน้นไปที่การโชว์ภาพกิจกรรม .....

ครอบครัว โรงเรียนขนาดเล็ก "แก้งนางราษฏร์บำรุง"

ดิฉัน ชอบ การทำงาน ของโรงเรียนที่เล็กๆ อบอุ่น มีการพูดคุย ผู้บริหารเอาใจใส่ ทุกอย่างคิดร่วมกัน ทำร่วมกัน เติมเต็มกัน โรงเรียนจะเข้มแข็งได้ ก็ด้วยสมาชิกในครอบครัว คงไม่ใช่ เพราะศึกษานิเทศก์ ซึ่งอีกหลายวัน หลายเดือน กว่าจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ...
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)