ชีวิตที่พอเพียง : ๒๕๔๕. ตามเสด็จกาญจนบุรี ๒. วันที่สอง


ตื่นเช้า ผมออกไปวิ่งบริเวณโรงแรมและหน้าโรงแรม ๑ รอบ แล้วมาตามดาราไปเดินและถ่ายรูป เป็นอุบายให้สาวน้อยได้เดินออกกำลังกาย เราได้เห็นว่าทางโรงแรมจัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มจากตามปกติมากมาย แล้วจึงไปที่ห้องอาหารเวลา ๖.๔๐ น. ปรากฎว่าทูลกระหม่อมเสด็จมาแล้ว และคุณจันทนีก็มาเกณฑ์ “ฝ่ายใน” ให้ไปร่วมโต๊ะเสวย

ทัวร์วันที่สอง ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ชมสถานที่ ๓ แห่ง ตอนช่วงเช้า ๒ ที่ กินอาหารเที่ยง และชมสถานที่และการแสดงที่โรงถ่ายภาพยนตร์ แล้วกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมสองชั่วโมงครึ่ง ช่วงนี้แดดเปรี้ยง และอากาศร้อนมาก ช่วงเย็น ๑ ที่

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงวางศิลาฤกษ์ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ สร้างเสร็จเปิดรับคนชราปี ๒๕๔๓ รับเฉพาะเพศหญิงจากจังหวัดใกล้เคียง เกณฑ์คืออายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นหน่วยงานภายใต้ อบจ. กาญจนบุรี และหลวงพ่อลำใย วัดลาดหญ้าอุปถัมภ์ส่วนที่นอกเหนือความสามารถของราชการ

เราไปชมการออกกำลังกายของคนชรา ที่นั่งออกกำลังโดยขยับมือ ผมไปถามคุณยายคนหนึ่งที่ผมเดาจากท่านั่ง ว่าอายุน่าจะใกล้ ๘๐ คำตอบคือ อายุ ๖๕ ทำให้ผมตกใจและนึกในใจว่า นี่คือหน้าที่ของวงการสุขภาพ ที่จะดำเนินการให้คนเราสะสม “ทุนสุขภาพ” ให้มีสุขภาพดีอยู่นานในวัยชรา ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง และช่วยเหลือกันในครอบครัว และในชุมชน

ต่อจากนั้นเราไปชมการรำสาละวันของผู้สูงอายุ ต่อด้วยคุณยายอายุ ๗๖ ร้องเพลงไทรโยครำลึก แล้วไปซื้อของที่ระลึก ที่ผลิตโดยผู้สูงอายุ

เวลา ๑๐ น. เรานั่งรถไป โรงถ่ายภาพยนตร์ค่ายสุรสีห์ (พร้อมมิตรสตูดิโอ) ใช้เวลาราว ๑๕ นาที ท่านมุ้ย (มจ. ชาตรีเฉลิม ยุคล) มารับเสด็จ พร้อมกับ ผศ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ ที่ทำหน้าที่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

เราเดินไปที่ตลาดน้ำ ผ่านร้านต่างๆ รวมทั้งร้านของกิน ไปนั่งใต้ถุนอาคารที่ลมเย็น และกินอาหารเที่ยงตั้งแต่ก่อน ๑๑ น. โดยสมเด็จพระเทพรัตน์ เสด็จขึ้นชั้นบนอาคาร พร้อมกับกรรมการชาวต่างชาติ ระหว่างนั้นมีการเล่นเพลงเรือถวาย อาหารเที่ยงอร่อยและเหลือเฟือตามเคย

หลังอาหาร เราขึ้นรถพ่วงไปชมโรงถ่าย เริ่มจากเมืองหงสาวดี ชมหมู่บ้านโยเดีย วัดมหาเถร ตำหนักมยุระปาชอง และสีหาสนบัลลังก์ ไปเมืองละแวก ชมท้องพระโรง ไปกรุงศรีอยุธยา ชมสรรเพชญมหาปราสาท นั่งรถพ่วงผ่านย่านคนจีน และพิษณุโลก แล้วไปนั่งรอชมพิธีสวนสนามของกองทัพไทยโบราณ ที่มีทหารฝรั่งรับจ้าง พร้อมปืนใหญ่ ด้วย มีช้างศึก แปลกที่ในขบวนไม่มีม้าศึก ชมพิธีสวนสนาม ทุกคนร้อนเหงื่อโชก เขาจึงพานั่งรถกลับโรงแรม พักรับลมเย็น และพักผ่อนเอาแรง

ที่จริงที่โรงถ่าย เขาตั้งใจแสดงวิถีชีวิตผู้คนสมัยก่อนให้เราดูอย่างดียิ่ง แต่ส่วนใหญ่เราได้แต่นั่งรถผ่านเท่านั้น

เวลา ๑๖.๓๐ น. ออกไป อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ระยะทาง ๓๘ ก.ม. ไปถึงเวลา ๑๗ น. เศษๆ แดดร่มลงแล้ว และอากาศเย็นสบาย เราไปชมโบราณสถานหมายเลข ๑ ที่มีรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (จำลอง ของจริงต้องเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์) และนางปรัชญาปารมิตา เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด ซึ่งหมายความว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นเทวสถาน ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ผู้อธิบายคือคุณ อมรา ศรีสุชาติ ซึ่งคุ้นเคยกับผมมานานตั้งแต่ผมทำงานี่ สกว. ท่านกำลังอยู่ระหว่างโปรดเกล้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ๑๐

สถานที่แห่งนี้อายุ ๘๐๐ ปี น่าชื่นชมการขุดค้น และบูรณะของกรมศิลปากรที่ทำได้สวยงาม ที่จริงบริเวณกว้างขวางมาก เพราะเดิมเป็นเมือง บริเวณเกือบ ๑ ตารางกิโลเมตร

ก่อน ๖ โมง ก็เสด็จประทับโต๊ะอาหาร เรานั่งร่วมโต๊ะเสวย ตรงหน้าปรางค์ประธาน อาหารจัดถวายโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เขาจัดให้ผมนั่งฝั่งขวาสุด ติดกับภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เดิมเป็นครู แต่โอนมาเป็นปลัดอำเภอ เพื่อให้ย้ายตามสามีได้ง่าย

มีการแสดงของกรมศิลปากร ๒ ชุด งดงามมาก

เวลาหนึ่งทุ่มเศษๆ เราก็เดินทางกลับโรงแรม กำหนดการต่างๆ จัดให้เอื้อต่อกรรมผู้ชราในด้านร่างกาย ต้องนั่งรถเข็น

อ่านเรื่องราวของการตามเสด็จปีที่แล้วได้ ที่นี่รุ่งอรุณที่ริมแควใหญ่


ดอกไม้ประดับสวยงามที่สถานสงเคราะห์คนชรา


คุณยายแถวหน้าคนที่สองจากซ้าย อายุเพียง ๖๕


รำสาละวัน


ท่านมุ้ยและ ดร. สุเนตร รับเสด็จ


รำกระเหรี่ยง


เล่นเพลงเรือถวาย


หมู่บ้านโยเดีย


ตำหนักมยุระปาชอง


การแสดงของพม่า


สีหาสนบัลลังก์ของบุเรงนอง


ท้องพระโรงเมืองละแวก


ภายในสรรเพชญมหาปราสาท


โสเภณี ย่านคนจีน


ซินแสหมอดู


ปราสาทเมืองสิงห์ โบราณสถานหมายเลข ๑


ถ่ายรูปเล็งให้ตรง เห็นรูปหินสลักพระโพธิสัตว์อยู่ลิบๆ


ที่ปราสาทเมืองสิงห์ คุณอมรา ศรีสุชาติ อธิบายอย่างสนุกสนาน


พระโพธิสัตว์ทูน พุทธะ อยู่เหนือเกล้า


พระโพธิสัตว์ของเก่าจริงแกะสลักในหินกำแพง


นางปรัชญาปารมิตา


บรรยากาศระหว่างชมโบราณสถาน


การแสดงหน้าปรางค์องค์ประธาน


วิจารณ์ พานิช

๑๗ ต.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไปหลายที่มากเลยครับ

ขอบคุณมากครับ