เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 32

1. corpus คำนี้แปลว่า ร่างกาย มักใช้ในความหมายดังต่อไปนี้

1.1 ประมวลงานนิพนธ์ขนาดใหญ่ หรือทั้งหมด เช่น

the entire corpus of Old English poetry

ประมวลกวีนิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษยุคโบราณทั้งหมด

1.2 ร่างของคนหรือสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เสียชีวิตแล้ว

1.3 กลุ่มก้อนหรือส่วนของร่างกายที่มีลักษณะหรือหน้าที่พิเศษ

1.4 คลังข้อความภาษาเขียนหรือภาษาพูด ที่ถอดเป็นตัวเขียนแล้ว จัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปฐานข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์ภาษา เช่น

corpus linguistics ภาษาศาสตร์คลังข้อความ อย่างไรก็ตามในรูปนี้สามารถใช้ corpuses รูปพหูพจน์ก็ได้

1.5 เงินทุนหรือต้นทุน (ไม่รวมดอกเบี้ย หรือรายได้)

2. corpse คำนี้เป็นคำนาม (n.) มาจากคำว่า corpus ใช้หมายถึง ศพ (โดยเฉพาะศพคน) เช่น

Thieves dug up corpses in order to steal jewellery and gold teeth.

ขโมยขุดศพขึ้นมาเพื่อลักเครื่องเพชรพลอยและฟันทอง

3. corps คำนี้เป็นคำนาม (n.) แผลงมาจาก corpus แต่มักใช้ในความหมายต่อไปนี้

3.1 องค์กรทหารที่จัดตั้งขึ้นมา ประกอบด้วยนายทหารและบุคลากรที่เกณฑ์เข้ามา หรือนายทหารล้วนๆ เช่น

the US Marine Corps แปลว่า กองนาวิกโยธินของสหรัฐ

3.2 หน่วยทหารที่ฝึกมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น

the medical corps แปลว่า หน่วยการแพทย์ทหาร

the intelligence corps แปลว่า หน่วยข่าวกรองทหาร

3.3 กลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกัน เช่น

the diplomatic corps แปลว่า คณะทูตานุทูต

the press corps แปลว่า กลุ่มผู้สื่อข่าวที่ประจำอยู่ หรือเดินทางไปเพื่อรายงานข่าวในที่ที่มีมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น

the Peace Corps แปลว่า หน่วยสันติภาพ (ของสหรัฐ)

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 19 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

………………….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้อีกแล้ว...ขอบคุณจ้าาา

เขียนเมื่อ 

I think 'corpus' is usually used in a very speific way in academic language. It would be good if we can have "clearer" meaning for this use. Would you?

เขียนเมื่อ 

ใช้ได้หลายอย่างมากเลย

ขอบคุณมากๆครับ