​กีฬาภายในราชมงคลรัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

เล่นกีฬาพาสมัครรักสมาน
แพ้ชนะรู้ประมาณอันเหมาะสม
มีน้ำใจในกีฬาน่าชื่นชม
เพื่อสังคมสำคัญมั่นไมตรี

นอกจากเรียนเขียนอ่านการศึกษา
เพื่อสรรพวิทยาตามหน้าที่
อีกเรียนร่ำทำงานอันมากมี
ตามวิถีส่วนรวมอยู่ร่วมกัน

พึงรู้กฎบทบาทมิพลาดผิด
มากมวลมิตรกล้าแกร่งเข้าแข่งขัน
ตามหน้าที่ที่เราเข้าประชัน
ยิ้มสดชื่นยืนยันอย่างมั่นคง

บ้างส่งข้าวส่งปลาเตรียมอาหาร
บ้างประสานงานดีที่ประสงค์
พร้อมกลุ่มเชียร์เร่งรัดตวัดธง
ทั้งขึ้นลงพร้อมเพรียงอยู่เรียงราย

ประดับผ้าแพรพรรณอันวิจิตร
นิริมิตรติดขบวนล้วนหลากหลาย
งามเบื้องต้นจนกลางทางเบื้องปลาย
ดูเพริศพรายท้ายสุดหยุดขบวน

การกีฬาพาเล่นจึงเป็นผล
เพื่อสร้างคนสังคมให้สมส่วน
บำรุงกายแลจิตคิดทบทวน
ทุกสิ่งล้วนเก็บไว้ในชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)