ศีล.จริย.คุณธรรม (ต่างกันอย่างไร ตอน ๒)

ศีล..มักขึ้นด้วยควำว่า "ห้าม" ..เช่น ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามกินเหล้า เป็นต้น

จริย..มักขึ้นด้วย "อย่า" เช่น อย่าทิ้งขยะบริเวณนี้ อย่าส่งเเสียงดังรบกวน เป็นต้น

คุณธรรม...มักขึ้นต้นด้วย "พึง" เช่น พึงสำรวม พึงบำเพ็ญสมาธิภาวนา พึงเอื้อเฟื้อต่อผู้ยากไร้ เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)