สะท้อนความในใจ จากการสังเกตชั้นเรียน AAR1

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีเวลาพักทบทวนการทำงานบ้าง ..

ศึกษานิเทศก์ สองคน ก็มานั่งทบทวนการทำงาน ในระหว่างทาง เกี่ยวกับครู หลังจากที่ สังเกตชั้นเรียน ในโรงเรียน เราเจออะไรบ้าง

ครูที่เราได้สังเกต ...

เอาใจใส่ต่อศิษย์ รับผิดชอบ เปิดใจ ซึ่งเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ คุณลักษณะของความเป็นครู ที่ดี

ในชั้นเรียน ครูเป็นอย่างไร

  • พฤติกรรม Teacher Center เด่นชัดมาก
  • ไม่วางแผน หรือเตรียมการสอน โดยเฉพาะการสำรวจ เชื่อมโยงการการเรียนรู้เพื่อ จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
  • ขาดการตรวจสอบเป้าหมาย การเรียนรู้ว่า การเรียนแต่ละครั้ง ผู้เรียนบรรลุ หรือไม่ หรือ การวัดประเมินผล
  • ไม่ชอบใช้สื่อ (ยกเว้นใบงาน ใบกิจกรรม)
  • ดูแล ผู้เรียนไม่ทั่วถึง (โดยเฉพาะเด็กที่เรียนช้า)
  • พูดเร็ว , บอกให้ผู้เรียนปฏิบัติ , ตะครุบคำตอบเด็กเก่ง และสรุปว่าเด็กทั้งชั้นเข้าใจ
  • ไม่ลึกซึ้ง หรือ พยายามทำความเข้าใจกับ สาระประสบการณ์ ที่สอน

ชั้นเรียน ปฐมวัย

หลังจากที่เทอมที่แล้ว ครูไม่วางแผน ไม่มีแผนประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ หลักสูตร ฯ เทอมนี้ คุณครูมีการปรับปรุงชั้นเรียน เตรียมแผนประสบการณ์ มีเป้าหมายการสอน ชัดเจนขึ้น แต่พฤติกรรมโดยรวม ก็ ยังมีลักษณะะ ไม่แตกต่างกันมากนัก

จะทำอย่างไร ต่อดี ????

ค่อยๆ ดู สังเกต ครู และ ผอ.โรงเรียนให้ครบ บทบาท ศึกษานิเทศก์ ไม่มีอำนาจ บังคับ สั่งการ ( ถึงแม้จะมีอำนาจ ก็คงใช้วิธีการนี้แก้ไขไม่ได้) ครูส่วนใหญ่ มีความดีงามในการเอาใจใส่ และ ตั้งใจสั่งสอนศิษย์ ..แต่การ ออกแบบ การหาเทคนิคการสอน ลีลาในการสอน ยังไม่เข้าเป้ามากนัก

ค่อยๆ คิด .... พวกเราบอกกับตัวเอง .. เราแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งหมด

การทำงานของเราปรับอะไรบ้าง

น่าจะพอได้ คือ เราสังเกตชั้นเรียน ใช้เวลา ในการศึกษาบทเรียนร่วมกัน สังเกต และสะท้อน .. ไม่รบกวนเวลาการทำงานของโรงเรียนมากนัก และ อยากให้เขาได้เห็นวิธีสะท้อนการทำงาน AAR วัฏจักร ที่ควรเกิด ในโรงเรียน

....

แต่พวกเรา ก็มาแอบภูมิใจ ..ที่ครู และ ผอ.ร.ร.เริ่มเปิดใจกับ ศึกษานิเทศก์ บ้าง ..อาจจะเป็นต้นทุนเล็กๆ ที่พวกเราจะหาวิธีการทำงานต่อไป

หมายเหตุ AAR ครั้งที่ 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)