ปัญญาญาณ 3.1

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความลึกของธรรมนั้น เปรียบเป็นดั่งการมองดูมือ

ในระยะ 100 เมตร 10 เมตร และ 1 เมตร นั้น

ทุกระยะต่างก็ทราบว่า เป็นมือ

แต่ความละเอียดคมชัดนั้นแตกต่างกัน หนอ

สัปดาห์ก่อน ผมได้ HD หนังมา 1 TB น่าจะประมาณกว่า 100 เรื่อง

จึงตั้งใจทดลองปล่อยการ์ดธรรมลง เพื่อเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตผ่านหนัง

หลายเรื่อง หลายวัน และก็เป็นไปตามคาด กล่าวคือ ได้เรียนรู้โลกและชีวิตมากมาย

พร้อมกับใจที่ถูกกิเลสตัณหาเข้าครอบงำหนาขึ้นจนเห็นได้ชัด

จิตใจเริ่มติดไปตามอารมณ์ ซัดไปเซมา จนฟุ้งในที่สุดจึงต้องเพียรภาวนาสู้อย่างหนักอยู่เป็นวัน จึงพอจะเริ่มตั้งขึ้นมาใหม่ได้

กอปรกับว่า ตอนที่จิตกำลังจะเริ่มตั้งขึ้นมาใหม่นั้น

ได้มีเวลาอ่านและทดลองพิจารณาธรรมเทศนาของพระคุณเจ้าไปด้วย

และบังเอิญว่า ตรงกับโจทย์ภาวนาในขณะพอดี

ยิ่งทำให้ใจขยับเข้าสู่ภูมิธรรมสงบ สว่าง มากขึ้น

ยิ่งทำให้เห็นและเข้าใจธรรมเทศนาของพระคุณเจ้า

จนทำให้ผมต้องอุทานออกมาว่า ธรรมเทศนานั้น เกิดจากวิถีจิต

ของท่าน ถ้าวิถีจิตของผู้อ่านยังไม่มีประสบการณ์สภาวะธรรมตรงนั้น

ยากยิ่งนักจะเข้าใจได้


ผมเองก็อ่านหน้านั้นอยู่หลายรอบว่า เข้าใจแล้ว

แต่จริง ๆ ยังเข้าไม่ถึงสภาวะธรรมแท้ ๆ ตามธรรมเทศนาของพระคุณเจ้า หนอ


กราบ กราบ กราบบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าคิดๆกับคำว่า..เห็นตถาคต..ก็..เห็นธรรม..คงแค่เห็นแต่ไม่รู้แจ้ง..อิอิ..สาธุๆๆ

เขียนเมื่อ 

สาธุ สาธุ ครับ