วันนี้ผมมาถึงที่ศิริราชตอนแปดโมงกว่าๆ     ก็รีบเข้าไปดูงานที่ตารางเลย   งานของผมวันนี้ก็คือ   งานถ่ายวีดีโออบรมคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมครับ   ไปกับพี่ศิริพงษ์เหมือนเดิมครับ   ที่อาคารเฉลิมพระเกรียติเช่นเดิม  สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็จะเหมือนกับการถ่ายวิดีโออบรมคอมพิวเตอร์ที่เคยถ่ายมาแล้ว    ในการถ่ายพี่ศริพงษ์ก็จะคอยดูแลผมตลอด   ตรงไหนที่พอจะแนะนำได้พี่เขาก็จะคอยให้คะแนนำอยู่ตลอด   มีปัญหาอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามพี่เขาได้ตลอด   การทำงานนี้ถือว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีมากๆ  เพราะผมได้ปฏิบัติในสถานที่ และอุปกรณ์จริง   ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอีกด้วยครับ

                ผมขอจบบันทึกเพียงเท่านี้   พรุ่งนี้จะบันทึกใหม่ครับ

                                          อิสรา  กายสิทธิ์