Contact

ธีรารัตน์(12)

วันนี้ในช่วงเช้าแก้ไขสคริปสปอตประชาสัมพันธ์วันคนพิการสากลในช่วงบ่ายเข้าปฐมนิเทศที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จัดขึ้นเพื่อแนะนำเรื่องต่างๆที่นักศึกษาฝึกงานควรปฏิบัติและควรทราบ ผู้อำนวยการในฝ่ายบริหารงานทั่วไปชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึง 3 เรื่องด้วยกัน 1.เรื่องการแต่งกาย  2.เรื่องหารประเมินการฝึกงานของนักศึกษา 3.เรื่องวัฒนธรรมขององค์กร  จากนั้นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แนะนำประวัติความเป็นมาของสถานีแลแนะนำผู้บริหารของสถานีโดยเป็นการฉายสไลด์ PowerPoint

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 59729, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #pick

Recent Posts 

Comments (0)