การใช้อินเทอร์เน็ตนั้นมีทั้งประโยชน์และโทษ ซึ่งถ้าพ่อแม่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกก็จะมีประโยชน์มากกว่าโทษ

วิธีการที่พ่อแม่ควรจะดูแลลูก

1. พ่อแม่ควรเรียนรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต เรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้น เช่น การส่งอีเมล การค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์

2. ใช้เวลาท่องอินเทอร์เน็ตกับลูก เช่น ให้ลูกสอนการใช้อินเทอร์เน็ต ให้เขาค้นหาข้อมูลให้บ้าง หรือพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆ

3. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในห้องรวมของครอบครัว เช่น ห้องนั่งเล่น เพื่อทุกคนจะได้มีส่วนร่วม และจะได้เห็นว่าลูกใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร

4. สอนลูกให้เข้าใจการใช้งานที่เป็นประโยชน์ เช่น การหาข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์

5. กำหนดขอบเขตการใช้อินเทอร์เน็ตให้ชัดเจน เช่น ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตเกินวันละ 2 ชั่วโมง หรือต้องทำการบ้านหรือกิจวัตรประจำวันให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

  การเล่นอินเทอร์เน็ตในยุคนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะ   หากคุณอยากให้ลูกปลอดภัยจากการเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ควรละเลยที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ