หลากหลายทัศนะ..............ของครูคณิตศาสตร์

  ติดต่อ

  หลากหลายทัศนะ..............ของครูคณิตศาสตร์   
หลากหลายทัศนะ..............ของครูคณิตศาสตร์  การสอนคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่จะเน้นกระ บวนการกลุ่ม มีกิจกรรมการสอนแบบเน้น ทักษะกระบวนการ ให้เด็กทำงานเป็นกลุ่มในเชิงตอบโจทย์ปัญหา หรือโจทย์ฝึกทักษะเป็นรายบุคคล ที่มีหลากหลายรูปแบบวิธีคิด นักเรียนจะได้คิดเองครูเป็นเพียงคน ช่วยกระตุ้น แถมท้ายด้วย  

การสอนแบบต้องให้นักเรียนคิดอย่างหลาก หลาย คิดคนละวิธี   แต่อาจจะได้คำตอบอย่างเดียวกัน ซึ่งมีประโยชน์กับเด็กมากทำให้เด็กได้ฝึกคิด และครูจะได้ไม่จำกัดความคิดของเด็กด้วย ไม่ว่าจะสอนที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ที่โรงเรียนหรือแม้แต่ที่บ้าน อย่าลืมว่า ควรจะกระตุ้น และเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ด้วยตัวเอง เน้น "กระบวนการ" มากกว่าหา "คำตอบ" แต่เพียงอย่างเดียว เมื่อคิดเป็นแล้ว ความคิดก็จะแตกยอดไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลานั้นแล้ว เด็กๆ อาจคิดสร้าง สรรค์ ผลงานอื่นๆ ได้มากมายอย่างที่คุณเองอาจคิดไม่ถึงก็ได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 59718, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #math

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)