วันที่  7  ของการทำงานค่ะ วันนี้มาถึงบริษัทเวลา  7.30 น. มาถึงก็ไปหาเพื่อนที่ทำงานแผนกเดียวกันชวนเพื่อนไปกินข้าวเช้าค่ะ แล้วก็กับมาที่โต๊ะทำงานเพื่อรอพี่หัวหน้าสั่งงานค่ะ งานช่วงเช้าไม่มีงานอะไรให้ทำมากค่ะได้จัดพิมพ์รายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่พนักงานดีเด่นแห่งปีค่ะ และถ่ายงานเอกสาร เรื่องเกี่ยวกับวาระการประชุมประจำเดือน  แล้วก็ได้เวลาพักทานข้าวเที่ยง และกับขึ้นมาทำงานในช่วงเวลา 13.00 น. ได้ย้ายอุปกรณ์สำนักงานคอมพิวเตอร์ที่อาคาร 3  ชั้น 2  ย้ายจากห้อง 302 ไปห้อง305 ค่ะและได้ลงโปรม  Windows และโปรแกรม Microsoft office เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 30 ตัวค่ะ