ปี 2547ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้สอนชั้น ป.1หนักใจมาก เพราะการสอนชั้นป.1ในความรู้สึกคงยากน่าดู และก็เป็นอย่างที่ คิด เพราะเด็กมีความสนใจในระยะสั้น กว่าจะสื่อความหมายกับผู้ เรียนรู้เรื่อง"เด็กก็เบื่อแล้ว" ตรงนี้ได้พยายามหลายวิธีส่วนใหญ่ ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ อยู่มาวันหนึ่ง ได้ลองนำCDการ์ตูนมาให้ นักเรียนดูแก้เบื่อ ปรากฏว่านักเรียนสนใจมาก จากจุดนี้ก็คิดว่า ถ้าเราจัดกิจกรรมการสอนโดยนำการ์ตูนมาประกอบในเนื้อหาเด็ก คงจะสนใจมากขึ้น หลังจากนั้นก็ทดลองให้การ์ตูนเล่าเรื่องราวโดยเราเป็นผู้พูด ปรากฎว่า นักเรียนสนุก สนใจ สมาธิยาวขึ้น หลังจากนั้นกิจกรรมทุกอย่างในห้องเรียนจะมีการ์ตูนเข้ามาเกี่ยวเสมอเด็กนักเรียนก็จะสนุก วันไหนไม่มีการ์ตูนเด็กก็จะถามหาเสมอ ประกอบกับข้าพเจ้ามีความสามารถในการวาดการ์ตูนอยู่ในระดับดี การจัดกิจกรรมในห้องจึงไม่ค่อยมีปัญหา ในการใบงานจะให้นักเรียนทำแผนที่ทางความคิดโดยให้การ์ตูนเป็นผู้บอก นักเรียนก็จะสนุกในการที่จะบอกว่าการ์ตูนบอกอะไร นี่เป็นวิธีการสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนและผู้เรียนสามารถใช้ความคิดอย่างหลากหลาย การจัดกิจกรรมด้วยวิธีนี้ ข้าพเจ้าได้ทดลองใช้มา 3ปีแล้ว ได้ผลเกินคาด ข้อเสนอแนะครูผู้สอนควรทำความรู้จักการ์ตูนหลายๆแบบ และรับรองได้ว่าสามารถใช้ได้กับทุกสาระการเรียนรู้ในระดับช่วงชั้นที่ 1-2