14 พ.ย. 2549 

วันนี้ในช่วงเช้าแก้ไขสคริปสปอตประชาสัมพันธ์วันคนพิการสากลค่ะ พี่อุ๋ยแนะนำว่าในการโฆษณาเราต้องมี gimmic(จุดขาย)เพื่อให้โฆษณาของเราน่าสนใจ ดึงดูดผู้ชมค่ะ ในช่วงบ่ายเข้าปฐมนิเทศที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จัดขึ้นเพื่อแนะนำเรื่องต่างๆที่นักศึกษาฝึกงานควรปฏิบัติและควรทราบ ผู้อำนวยการในฝ่ายบริหารงานทั่วไปชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึง 3 เรื่องด้วยกัน 1.เรื่องการแต่งกาย  2.เรื่องการประเมินการฝึกงานของนักศึกษา 3.เรื่องวัฒนธรรมขององค์กร  จากนั้นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แนะนำประวัติความเป็นมาของสถานีและแนะนำผู้บริหารของสถานีโดยเป็นการฉายสไลด์ PowerPoint

ลิ้งไปwebsite tv11

http://tv11.prd.go.th/center/