เทคนิคการสอดแทรกคุณธรรมสู่นักเรียนในความรู้สึกมันยากมาก มันยากตรงที่จะทำอย่างไรให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ แต่จากประสบการณ์การเป็นครูมา 28 ปีทุกครั้งที่เล่านิทานให้นักเรียนฟัง นักเรียนจะสนใจและตอบคำถามจากนิทานได้ จากจุดนี้เลยทดลองเล่านิทานและสอดแทรกคุณธรรมเข้าใปในนิทานด้วย ได้ผลนักเรียนสามารถแยกความดี ความไม่ดีได้
   ในส่วนของนิทานส่วนใหญ่จะแต่งเองและควรแต่งนิทานให้เหมาะกับผู้เรียน ในส่วนตัวสอนชั้น ป.1 นิทานที่แต่งออกมาจะไม่ค่อยซับซ้อน ที่สำคัญครูจะต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนว่าจะสอดแทรกคุณธรรมเรื่องอะไร เช่น จะสอดแทรกคุณธรรมเกี่ยวกับการลักโขมย ครูก็เล่าเรื่องสมมุติว่ามีกากับนกเอี้ยงเป็นเพื่อกัน กามีนิสัยไม่ดีชอบลักของคนอื่น ส่วนนกเอี้ยงไม่ชอบการลักขโมย วันหนึ่งกาถูกจับได้ว่าลักของคนอื่นก็ถูกทำโทษ ส่วนนกเอี้ยงทำแต่ความดี ก็ได้ของรางวัลตอบแทน
    ครูควรเล่าให้ละเอียด สุดท้ายครูทดสอบลองถามว่าสัตว์ตัวไหนดี ตัวไหนไม่ดีเด็กจะตอบได้ และครูควรสรุปว่าการกระทำของกาไม่ดีอย่างไร แล้วนักเรียนจะเข้าใจ
     ครูลองนำไปทดลองได้แล้วจะทราบว่าการสอดแทรกคุณธรรมให้กับนักเรียนไม่ยากอย่างที่คิด