จำไว้ดีกว่าจด    ถ้าจำไม่หมด    จดไว้ดีกว่าจำ     วิธีการทำงาน      อาจมีหลักการดังนี้
  • มีการวางแผน
  • ต้องเลือกทำทีละเรื่อง
  • จดไว้บ้าง    เอาวางไว้บ้าง    เป็นลักษณะของการลำดับงาน
  • ทำได้ก็ทำไป    ทำไม่ได้ก็วางไว้ก่อน
  • บนโต๊ะอย่าเอาอะไรวางกองไว้เป็นตั้งๆ มองเห็นแล้วทำให้จิตใจมัวหมอง นั่นยังไม่เสร็จ นี่ก็ยังไม่เสร็จ เก็บให้เรียบร้อย
  • หยิบขึ้นมาทำตามเวลา ตามแผนของงาน   ต้องวางแผนและระดับความสำคัญ หยิบเรื่องที่มีความสำคัญขึ้นมาทำก่อน
พูดถึงเรื่องจดเรื่องจำ    ทำให้นึกถึงคำกล่าวหนึ่งขึ้นมาได้

 จำไว้ดีกว่าจด ถ้าจำไม่หมดจดไว้ดีกว่าจำ แต่พวกเราชอบทั้งจำทั้งจด เลยจำไม่หมดทั้งจดทั้งจำ