วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (Journal of Fisheries Technology Research)

วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง เป็นวารสารวิชาการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคมและกรกฎาคม) ของทุกปี โดยมีนโยบายเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ.


ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง (Journal of Fisheries Technology Research)

ISSN : 1905-7393

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ

URL : http://www.fishtech.mju.ac.th/FishNew1/Journal_FT/...

สถานที่ติดต่อ : หน่วยบริการวารสารวิจัย คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิยาลัยแม่โจ้

ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ 50290

โทร. 053-873470-2, 053-498178

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)