วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (Journal of International and Thai Tourism)

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (Journal of International and Thai Tourism) เป็นวารสารวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยหรืองานวิชาการที่เกี่ยวกับองค์ประกอบและมิติต่างๆในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เช่น การวางแผนและนโยบายการท่องเที่ยวการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว กลยุทธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการการท่องเที่ยว การสื่อสารและแปลความหมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว ผลกระทบจาการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยว ขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยนำเเสนอในรูปแบบของบทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (journal article) รวมถึงบทความปริทัศน์ (review article) บทวิจารณ์หนังสือ (book review) และบทวิจารณ์บทความ (article review) ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ .


---------------------

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (Journal of International and Thai Tourism)

ISSN : 2286-9018

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ

URL : http://www.gstm.nida.ac.th/jitt/index.php/articles

http://www.tci-thaijo.org/index.php/jitt/issue/vie...

สถานที่ติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

คณะการจัดการการท่องเที่ยว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-727-3678

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resources

คำสำคัญ (Tags)#electronic resources#elctronic journal#วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ#Journal of International and Thai Tourism

หมายเลขบันทึก: 597182, เขียน: 10 Nov 2015 @ 13:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)