ความภูมิใจของครูโบราณ

เกร็ดความรู้เรื่อง มหาเวสสันดรชาดก

การอ่านหนังสือมหาเวสสันดรชาดกที่จะให้เกิดความเข้าใจ  ควรรู้ความหมายของชาดกและทศชาติ ชาดก  หมายถึง  เรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นแล้วในชาติก่อน  เป็นนิทานอิงธรรมะหรือนิทานสุภาษิต  สำหรับมหาเวสสันดรชาดกเป็นชาดกเรื่องที่ใหญ่ที่สุด

ทศชาติ  คือ  ชาดกว่าด้วยเรื่องราวของพระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์  อันเป็นพระชาติสำคัญ  ๆ  ๑๐  ชาติ  และบำเพ็ญบารมี  ๑๐  ประการ

๑.    พระเตมีย์    ทรงบำเพ็ญเนกขัมบารมี  คือ  การออกบวช  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกุมารเตมีย์

๒.   พระชนก  ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมี  คือ  ความเพียร  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระชนกกุมาร

๓.   พระสุวรรณสาม   ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี  คือ  ความเมตตา  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระพรหมฤษี

๔.    พระเนมีราช  ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี  คือ  ความตั้งใจมั่น  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเนมีราช

๕.    พระมโหสถ  ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี  คือ  ปัญญา  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระมโหสถกุมาร

๖.    พระภูริทัต  ทรงบำเพ็ญศีลบารมี  คือ  ศีล  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาค  (ภูริทัต)

๗.    พระจันทกุมาร  ทรงบำเพ็ญขันติบารมี  คือ  ความอดทน  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นจันทกุมาร

๘.    พระนารถ  ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี  คือ  การวางเฉย พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระพรหม  ชื่อนารถ

๙.    พระวิฑูร  ทรงบำเพ็ญสัจบารมี  คือ  สัจจะ  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น  วิฑูรบัณฑิต

๑๐.  พระเวสสันดร  ทรงบำเพ็ญทานบารมี  คือ  การให้  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูโบราณ

คำสำคัญ (Tags)#มหาเวสสันดรชาดก

หมายเลขบันทึก: 59668, เขียน: 14 Nov 2006 @ 16:49 (), แก้ไข: 20 May 2012 @ 23:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)