เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำการฝึกซ้อมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑากองทัพอากาศ ก็รู้สึกกังวลเพราะพื้นที่ของโรงเรียนไม่เอื้ออำนวยโรงเรียนมีที่ว่าง สนามบาสเพียงสนามเดียวและยังต้องแบ่งให้นักเรียนในโรงเรียนได้ออกกำลังอีก ก็เลยมองไปที่สนามเยาวชน เขตมีนบุรี ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนมีนบุรีและหน่วยงานใกล้เคียงใช้อยู่ ซึ่งต้องใช้ความอดทน ในการจัดคิว การใช้สนาม ตรงไหนมีที่ว่างเราจะไปใช้หมด นักเรียนของเรามีความมานะอดทน ขยัน และมีระเบียบวินัยดีมาก เขาจะปลุก ปลอบใจกันเองเสมอว่า อาจารย์เราสู้นะคะ ผลของการแข่งขันในปีนั้น ส.ศ.ได้รับเหรียญทอง 100 เมตร เหรียญเงิน 200 เมตร และอื่นๆอีกหลายรางวัล                    ภูมิใจในตัวนักเรียน ส.ศ. คะ