งานที่ได้รับมอบหมายวันนี้คือติดข่าวของกรมอนามัยโดยบอร์ดนี้เป็นบอร์ดอะคิลิคขนาดกว้าง48 ซม. ยาว 70 ซม. หนา 4 มม. ซึ่งเป็นการติดข่าวประชาสัมพันธ์    ซึ่งเป็นข่าวของกรมหรือเป็นการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายต่าง ๆติดป้ายโฆษณาที่ ลิฟท์ ของใต้ตึกกรมอนามัย จำนวน 11 ชุด