ความภูมิใจของครูภาษาไทย

"คนเป็นครูต้องรอบรู้ และรู้รอบระบอบไทย"

                  ความภาคภูมิใจของครูภาษาไทย

     ฉันเกิดมาในตระกูลครู ทั้งพ่อแม่และโชคชะตาลิขิตชีวิตให้ต้องเป็นครูเพราะเมือ่เรียนจบไปลองสอบบรรจุไม่คิดว่าจะสอบได้ พอสถานีวิทยุท้องถิ่นประกาศชื่อว่าสอบได้ที่1ของจังหวัดจากผู้เข้าสอบวิชาเอกภาษาไทยจำนวน 300 กว่าคน ด้วยสัญชาตญาณความเป็นครูในสายเลือด ฉันได้ประจักษ์ในครั้งนั้นว่า การที่สอบได้ที่ 1 เพราะความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทย ทั้งการตอบข้อสอบ (แบบอัตนัย) และการสอบสัมภาษณ์ ชีวิตครูจึงเริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้น

ในความเป็นครูภาษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ ครูต้องมีวิสัยทัศน์อย่างกว้างไกล หมดยุคครูภาษาไทยหัวโบราณเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  ค่านิยม แต่ก็ยังต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาให้ยั่งยืน " คนเป็นครูต้องรอบรู้ และรู้รอบระบอบไทย " ครูเป็นผู้ไม่อิ่มในความรู้ ฉันสอนภาษาไทยด้วยจิตวิญญาณ โดยคำนึงผู้เรียนเป็นสำคัญเสมอ  สอนภาษาไทยต้องให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์  เกิดความคิดรวบยอด (concept) ทุกเรื่องนำไปใช้ในชีวิตจริงๆ  แต่ไม่ลืมสอดแทรกคุณธรรมนำชีวิต  ด้วยประโยคติดปากว่า " วันนี้ทำความดีหรือยัง" เรียนภาษาไทยนั้นผู้เรียนต้องมีความสุข  ผู้สอนต้องมีอารมณ์ขันเป็นนิจ

   ฉันจะส่งเสริมนักเรียนที่มีทักษะ  และความสนใจพิเศษในด้านภาษาไทยให้ได้รับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน  ในวาระและโอกาสต่างๆเสมอ  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ   เราต้องทำตัวเป็น  "กบนอกกะลา"  ที่ผ่านมากิจกรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของครูอย่างฉันที่สุด  และเป็นที่ยอมรับในความสามารถอันโดดเด่นของนักเรียนโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญสร้างชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์แก่โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ สพฐ เขต 2 ว่าเมื่อไปร่วมประกวดทักษะคัดลายมือทุกประเภทจะต้องได้รับรางวัลทุกครั้งเสมอมา ที่เป็นความภาคภูมิใจมากที่สุด คือนางสาวนฤมล  เพ็ชรทิพย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

   อนึ่งการฝึกคัดลายมือเป็นความสามารถที่จะต้องใช้ทักษะด้านภาษาไทยหลายอย่าง  ทั้งเรื่องของการสะกดคำแม่นยำ  วางตำแหน่งพยัญชนะ  สระ วรรณยุกต์ได้ถูกต้อง และที่สำคัญเน้นการฝึกสมาธิได้อย่างยิ่งยวด

   สำหรับวันนี้ฉันขอฝากข้อคิดสำหรับเพื่อนครูโดยขอยกบทร้อยกรองของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล  ซึงฉันได้ยึดถือเป็นแบบอย่างของความเป็นครูในหัวใจตลอดมา

                      " เพียงแต่สอนนั้นไซร์ไม่ลำบาก

                        เป็นครูนี้สิยากเป็นหนักหนา

                        จะต้องใช้ศิลปวิทยา

                        อีกทั้งมีความเมตตาอยู่ในใจ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูไทยใจเกินร้อย(เอ็ด)

คำสำคัญ (Tags)#ความภูมิใจของครูภาษาไทย

หมายเลขบันทึก: 59665, เขียน: 14 Nov 2006 @ 16:48 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 13:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เก่งจังเลยค่ะ...แม้จะทำงานที่เดียวกัน..แต่ก็เพิ่งจะรู้ว่าคุณครูของเราสอบได้ที่ 1 ของจังหวัด    นักเรียนเก่ง..ก็เพราะคุณครูมีศิลปวิทยา(เทคนิค)ในการสอนและมีเมตตา....ปลื้มค่ะ