ตอบประเด็นวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานวิชาการที่แสดงถึงการนำผลการวิจัยไปใช้

การบ้านอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาทางคลินิกที่นักศึกษาสนใจ

เป็นการบ้านที่ อาจารย์ ผศ.ดร.มยุรี นิรัตธราดร  สั่งการบ้านนักศึกษาให้ไปอ่านและวิเคราะห์ มาส่งแบบสั้นๆ ดังนี้

ประเด็นคำถาม     จากการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานวิชาการที่แสดงถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ในการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Arthroplasty)
1.       ชื่อเรื่องมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
ตอบ  ไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากไม่สามารถสะท้อนเรื่องที่จะศึกษา ไม่ชัดเจน เพราะว่า การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ไม่ได้บอกว่าพยาบาลเพื่ออะไร น่าจะเพิ่มเติมว่า การพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม  จะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติ  
2.       ความสำคัญของปัญหาเพียงพอหรือไม่ที่จะต้องมีการพัฒนาแนวทางฯดังกล่าว
ตอบ  ความสำคัญของปัญหามีไม่เพียงพอเนื่องจาก ขาดสถิติของปัญหาที่จะศึกษา ทั้งในระดับประเทศ ระดับของหน่วยงานก็ไม่มีกล่าวไว้  แต่เท่าที่บอกมาทำตามนโยบายของหน่วยงานเท่านั้น  
3.       หลักฐานในการระบุปัญหา และการพัฒนาแนวทางฯมาจากแหล่งใด
ตอบ  การพัฒนาแนวทางฯมาจากในแหล่งบริบทต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์ทางคลินิก ประสบการณ์จากการทำงาน นโยบายของหน่วยงาน  
4.       ตัวอย่างงานวิจัยที่ผู้ศึกษาฯได้นำมาประกอบการพัฒนาแนวทางฯเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

ตอบ                เรื่องที่ 1 ไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากไม่สามารถตอบวัตุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้และผลการทดลองก็ไม่มีความแตกต่างกัน                        
เรื่องที่ 2   มีความเหมาะสมจาผลการทดลองสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้และเป็นไปตามวัตถุประสงค์                        
เรื่องที่
3 มีความเหมาะสมเพราะว่าการให้สุขศึกษาก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน วึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์                        
เรื่องที่
4 มีความเหมาะสมเพราะการเคลื่อนย้ายก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้                        
เรื่องที่
5 มีความเหมาะสมเพราะว่าการรับโปรแกรมการบริหารร่างกายก่อนผ่าตัดและความรู้ในการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด ถือเป็นการให้ความรู้ และสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อน
----------------------------------------------------------------------

ประเด็นปัญหาทางคลินิกที่นักศึกษาสนใจ
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อการปฏิบัติตน ควบคุมภาวะความดันโลหิต   ในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ  

ปรากฏการณ์ทางการพยาบาลที่พบ
-          โรงพยาบาลกาะช้าง ในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีโปรแกรมการให้สุขศึกษาสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
-          ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ขาดการออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร รสเค็ม จำกัดเกลือในอาหาร การควบคุมน้ำหนัก บางรายยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#สัมมนาปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

หมายเลขบันทึก: 59663, เขียน: 14 Nov 2006 @ 16:46 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 22:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)