การขับรถที่ปลอดภัย  ควรทำดังนี้

             1. ตรวจดูสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง

             2. อย่าขับรถเร็ว

             3. ร่างกายต้องพร้อม  อย่าเมา  อย่าง่วง

             4. ศึกษาเส้นทางให้เรียบร้อย

              5. อย่าประมาท