..ต้อนรับ UNY ณ YRU ภาค 2..

....การแสดงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความงาม ความตั้งใจ ของนักศึกษา....

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558

ช่วงเช้า นักศึกษาสาขาชีววิทยาจาก UNY เข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาสาขาชีววิทยา

ช่วงบ่าย หลังจากนักศึกษาไปทัศนศึกษาที่ลำพระยา กลับมาพักผ่อนก่อนมีกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับบรรยากาศเป็นกันเองที่ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศงานดำเนินไปอย่างเรียบง่าย มีพิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียโดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

หลังจากกล่าวต้อนรับโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและกล่าวทักทายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮะยีสาเมาะ แล้วชมการแสดงระบำปาเต๊ะของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ซึ่งประดิษฐ์โดยท่านอาจารย์ดรุณี สัจจากุล อาจารย์ประจำภาควิชานาฏศิลป์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523

จากนั้นเป็นการแสดงของนักศึกษาจาก UNY สรุปจากการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า การแสดงเป็นตัวแทนของเกาะใหญ่ 5 เกาะในอินโดนีเซียซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างกันอย่างชัดเจน (ขออภัยที่จำชื่อไม่ได้คะ)


ระหว่างรับประทานอาหารมีการแสดงอานาซีดของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ฯ

หลังจากการแสดงก็รับประทานอาหารและถ่ายภาพร่วมกับทั้งหมด ก็เป็นเวลาสนุกสนานของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเล่นเกมที่ภาษาไม่ใช่อุปสรรค ซึ่งผู้มีอาวุโสอย่างเราก็แยกย้ายกันปล่อยให้เด็ก ๆ สนุกกันอย่างเต็มที่

แล้วจะเก็บภาพกิจกรรมมาฝากกันอีกนะคะ

บันทึกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 : 21.12 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัพเพ เหระความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับ

มีกิจกรรมร่วมกัน

ในอนาคตน่าจะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์นะครับ

นักศึกษาคงเห็นความสำคัญและได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นครับ

ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านนะคะ

นักศึกษายะลา กำลังเตรียมตัวไปเรียนแลกเปลี่ยนหน่วยกิตในวิชาชีววิทยา เคมี ปีการศึกษาหน้าคะ

^^