อะไรก็ไม่แน่ เท่ากับการเปลี่ยนแปลง

ปรับตัว ปรับใจ รับรู้และ เรียนรู้การทำงานสถานที่ใหม่ สถานะใหม่

การทำงานเมื่อเราเดินทางมาได้ระยะหนึ่งของชีวิต ก็จะถึงจุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในระบบราชการ หรือเอกชน ฉะนั้น การเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ และการเปิดกว้างทางความคิดในภาวะนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นสัจธรรมในโลกก็ทำให้เราพบโลกทรรศน์ใหม่ในการมองชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มนต์ทิพย์ความเห็น (0)