๖. DLTV..คุณค่าที่คู่ควร


ในสายตาของบุคลากรภายนอก..มองว่า..โรงเรียนบ้านหนองผือ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ผมมองว่า..แค่มีพัฒนาการเป็นลำดับ ไม่มีเส้นทางลัด ไม่ได้ก้าวกระโดด ครูทุกคนเหนื่อยด้วยหยาดเหงื่อและแรงกาย..กว่าจะได้ผลสัมฤทธิ์ และกว่าจะสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนในแต่ละปี

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๕๔..เป็นปีที่โรงเรียนบ้านหนองผือ ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งๆที่จำนวนครูก็มีเท่าเดิม รวม ผอ.ด้วยก็มีด้วยกัน ๕ คน นักเรียนก็มีไม่มาก ยังจัดอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่เขตพื้นที่จ้องที่จะยุบในลำดับต้นๆ

งาน/ โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี..มีและทำเท่าที่จำเป็น ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ จะทำร้อยรัดกันในลักษณะบูรณาการ จึงทำให้ผมรู้สึกว่า ได้ทำงานง่ายและจับงานใด เป็นต้องเห็นผลเชิงประจักษ์ ทั้งปริมาณและคุณภาพ

คุณภาพ..อาจมองได้ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาพรวมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ผลออกมามีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น ในส่วนของชั้นเรียนที่ต้องทดสอบด้วยข้อสอบระดับชาติอย่าง ป.๓ และ ป.๖..ผลก็เป็นที่น่าพอใจ..ให้เขตยอมรับได้ ไม่เป็นภาระของเขตพื้นที่ฯ ที่ไม่ต้องมานิเทศติดตามอย่างใกล้ชิด

ผมจึงมีความเชื่อมั่นในวิธีการทำงาน ที่อาจไม่ตรงกับศาสตร์และศิลป์ในตำราการบริหาร แต่ในบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ผมใช้การประยุกต์รูปแบบวิธีการทำงาน และเข้าถึงสถานการณ์การเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา..ไม่เคยปล่อยปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้..ให้ลอยนวล

สิ่งที่ไม่เคยเพิกเฉย แต่กลับมุ่งมั่นทำอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นั่นก็คือพัฒนานวัตกรรม ด้านแหล่งเรียนรู้ โดยยึดหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ครบวงจรอย่างมีเงื่อนไข ในการใช้เป็นเครื่องมือ เป็นสื่อ อุปกรณ์ของครู ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียน เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรม..ความดีและความงามในจิตใจ

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ที่ทำอย่างมีเหตุผล ทำอย่างพอประมาณ และทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีรอบด้าน..ถึงขนาดเข้าตาเขตพื้นที่การศึกษา ยกย่องให้..โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นโรงเรียนแรก..ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นสถานศึกษาต้นแบบการเรียนการสอน..ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..เป็นแนวดำเนินงาน

ในสายตาของบุคลากรภายนอก..มองว่า..โรงเรียนบ้านหนองผือ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ผมมองว่า..แค่มีพัฒนาการเป็นลำดับ ไม่มีเส้นทางลัด ไม่ได้ก้าวกระโดด ครูทุกคนเหนื่อยด้วยหยาดเหงื่อและแรงกาย..กว่าจะได้ผลสัมฤทธิ์ และกว่าจะสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนในแต่ละปี

สิ่งที่จะลืมไม่ได้ คือ DLTV ที่เป็นนวัตกรรมสำคัญ เป็นเครื่องมือที่ช่วยครูและนักเรียนให้ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ถ่ายทอดสดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. โรงเรียนได้รับคู่มือพระราชทาน ที่มีแผนการเรียนรู้ และใบงาน มีแผนการจัดการที่เป็นระบบ และตารางสอนที่แน่นอน แบ่งเบาภาระงานและผ่อนคลายความคับข้องใจของครูไปได้มากทีเดียว

ผมจึงระลึกนึกถึง พระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ พระองค์ท่านพระราชทาน สื่อที่ล้ำค่า ที่ให้คุณประโยชน์ด้านการเรียนการสอนอย่างสูงสุด.. ตั้งแต่วันนั้น..วันที่ได้รับ..DLTV..(ครูตู้)..เป็นวันมหัศจรรย์แห่งชีวิตครูของผม..เหมือนฟ้ามาโปรด..เพราะสื่อทีวีพร้อมอุปกรณ์ ๖ ชุด..ส่งตรงมาจากสำนักพระราชวัง..โดยที่ผมไม่ต้องทำเรื่องผ่านเขตพื้นที่การศึกษาแต่อย่างใด

จึงถือว่า..DLTV..ช่วยแบ่งเบาภาระครู ที่ครูคนหนึ่งต้องสอนถึง ๒ – ๓ ชั้น ครูไม่ต้องจัดทำแผนการเรียนรู้ เพียงจัดกิจกรรมตามคู่มือ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และบริหารจัดการชั้นเรียน ตลอดจนจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่านั้น

และ DLTV..ตอบสนองโรงเรียนขนาดเล็กอย่างแท้จริง ที่โรงเรียนจะมีครูไม่ตรงตามวิชาเอก จึงไม่มีความถนัดในการสอนโดยเฉพาะวิช่เอกหลักๆที่สำคัญ อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จึงช่วยสร้างคุณภาพการศึกษา ให้เห็นผลอย่างน่าภาคภูมิใจ..ลืมริ้วรอยแห่งความเหนื่อยยาก ที่ต้องอยู่ในท่ามกลางอุปสรรคและความขาดแคลน

ผมจึงบอกครูอยู่เสมอ...มาจนถึงทุกวันนี้..ว่าเรามี..สิ่งดีๆในโรงเรียน มี DLTV และแหล่งเรียนรู้ ที่มากด้วยคุณค่า จงใช้ให้คุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่าจัดการเรียนการสอนแบบขอไปที แต่ใช้ทีวี(ครูตู้) ที่คู่ควรและตรงตามความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็ก..ที่ไม่เคยมีครูครบชั้นเลย

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘หมายเลขบันทึก: 596542เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2015 21:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 ตุลาคม 2015 15:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

ได้รับมาโดยตรงจากสำนักพระราชวังเลยนะครับ

ทรงพระเจริญครับ

ดีใจครับ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียนไปสู่จุดหมายที่ดีงาม

-สวัสดีครับ

-ตามมาร่วมรับความสุขจากโรงเรียนครับ

-นักพัฒนา...

-ขอบคุณครับ


นวัตกรรมต้องคนใช้เป็นด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี