งานถวายสักการะพระชันษาชาตกาล 102 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

งาน ถวายสักการะพระชันษาชาตกาล 102 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ และวันครบรอบ 2ปี การก่อตั้งองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00-13.00 ณ อาคาร รัฐสภา 1 กทม.

จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท.56) วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00-13.00 ณ อาคาร รัฐสภา 1 กทม.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)