ประธานสภาเด็กและเยาวชนคนแรก..โก้..ศรายุท กรับทอง

กล่าวขานกันไปทั่ว ถึงความสามารถ บุคลิกน่ารัก ช่างพูดช่างเจรจา ท่าทางที่มีภาวะผู้นำของโก้ ..สร้างความเชื่อมั่นให้กับโก้ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปกครองและชุมชน..มิใช่น้อย

ความสามารถที่โดดเด่นของเด็กชายโก้..ศรายุท กรับทอง ฉายแววมาตั้งแต่อยู่ ป.๓ เมื่อขึ้นเวที..เล่านิทานคุณธรรม ประกอบท่าทางได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน ไม่มีเคอะเขิน ความกล้าแสดงออกที่ครูไม่ต้องคอยเสริมแรง เพียงให้โอกาสและสนับสนุนให้โก้..ได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่

โก้..สอบได้ที่ ๑ มาตลอดทุกภาคเรียน..ใฝ่รู้ใฝ่เรียนทุกวิชา ผมให้โก้..มีสมาธิ..ในการเรียนมากขึ้น ด้วยการให้เล่นดนตรีในวงดุริยางค์ และส่งเสริมให้โก้ได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพราะโก้ตัวเล็กและเป็นภูมิแพ้ ..อากาศเปลี่ยนแปลงมักจะหายใจไม่ออก ผมจึงให้โก้..ฝึกแม่ไม้มวยไทย..ทั้งดนตรีและมวย..โก้ทำได้ดีมาก เป็นแกนนำได้ทั้งสองกิจกรรม

ตอนนี้โก้อยู่ชั้น ป.๕ เป็นประธานนักเรียน และเป็นนักร้องนำฝ่ายชาย ประจำคณะเพลงพื้นบ้านของโรงเรียน..เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย และเพลงฉ่อย โก้ร้องได้หมด มีสุ้มเสียงเหน่อๆแบบสุพรรณฯมีท่าทางและลูกเล่นลูกฮา เป็นที่ประทับใจเพื่อนยิ่งนัก..

เพลงพื้นบ้าน..โก้..เริ่มจากการฝึกกลอนง่ายๆ ว่าด้วยเรื่องการระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก..เวลาร้องต้องให้ลงจังหวะกลองและต้องออกท่าทางด้วย..เพื่อให้น่าสนใจ โก้..จึงได้รางวัลจากรายการนี้อย่างมากมาย ทำให้แจ้งเกิดมาตลอด ๒ ปี..ที่ผ่านมา

ผมเขียนเพลงฉ่อย..ค่านิยม ๑๒ ประการ ให้โก้..ได้ร้องเป็นคนแรก ฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นอีกรายการหนึ่งที่โก้สอบผ่านอย่างสบาย ผมหาคู่ร้องเพลงฉ่อยให้เป็นเพื่อนคู่หูกับโก้ โดยจับคู่กับเด็กชายไก่ เพื่อเตรียมเพลงฉ่อยไปร้องโชว์ที่โรงพยาบาล..ตั้งชื่อรายการนี้ว่า..ไก่โก้..โชว์เพลงฉ่อย เรื่อง..น้ำนมแม่ ตอนนี้เด็กทั้งสองคน ได้ฝึกซ้อมและเข้ากันได้เป็นอย่างดี

โก้..ไม่ทันจะได้ไปโชว์เพลงฉ่อย เทศบาลได้เรียกโก้กับเพื่อนอีก ๙ คน ไปประชุมเกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลเลาขวัญ..ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ..ที่ให้ทุกจังหวัด..สั่งการมาให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..ได้ดำเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมเสร็จสิ้นลงและ ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย..โก้..เล่าว่า..ในที่ประชุมโก้ได้สมัครเข้ารับเลือกตั้งแบบเปิดเผย มีการลงคะแนนเสียง ในตำแหน่ง..ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเลาขวัญ มีผู้สมัครหลายคน มีทั้งนักเรียนที่มาจากกอนุบาลประจำอำเภอและนักศึกษาสังกัด กศน.ผลออกมา โก้..ได้รับเลือกตั้งให้เป็น..ประธานสภาฯคนแรก..

ณ บัดนี้..จึงเป็นที่กล่าวขานกันไปทั่ว ถึงความสามารถ บุคลิกน่ารัก ช่างพูดช่างเจรจา ท่าทางที่มีภาวะผู้นำของโก้ ..สร้างความเชื่อมั่นให้กับโก้ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปกครองและชุมชน..มิใช่น้อย

ปีนี้เด็กชายโก้..จึงนั่งสองเก้าอี้ ควบสองตำแหน่ง เป็นทั้งประธานนักเรียน และประธานสภาเด็กและเยาวชนของเทศบาล..ไม่เบาเลยทีเดียว..โก้..ของเรา..โก้..สมชื่อจริงๆ

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

Bravo for ศรายุท กรับทอง esquire - we wish him every success in future life and endeavour.

And bravo for your support.

เขียนเมื่อ 

จำโก้ได้ตอนเล่านิทาน

คล่องแคล่วและเล่านิทานได้ดีมากมีทั้งลูกเล่นลูกชน

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ดีใจกับน้องโก้มากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ไม่แน่ใจว่าเคยเจอกับโก้บ้างหรือยัง

แต่ก้อ...ยินดีด้วยกับคนเก่งแห่ง...บ้านหนองผือ