กระบวนการ R2R สพฉ.ตอนที่ ๔ I AAR

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หัวข้อวิจัย R2R แต่ละเรื่องนั้นล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และน่าสนใจ มองเห็นความเป็นไปได้ของความสำเร็จและนำไปสู่การกลับนำมาใช้และขยายผลในวงกว้างต่อไปได้ ***รู้สึกถึงความรักที่มีต่อนักวิจัย R2R

"ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการไปร่วมกระบวนการครั้งนี้"

ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ข้าพเจ้าได้ไปร่วมกระบวนการขับเคลื่อน R2R ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ... และไม่ผิดหวังเลยทั้งสองครั้งนี้

การจัดบรรยากาศและการจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพดีมาก "ผ่อนคลายและสบาย" ให้ความรู้สึกที่เป็นกันเอง ดังจะเห็นได้จาก คุณหมอจุ้ย...ที่มีท่าทีและการแต่งตัวที่แตกต่างกันออกไปดูสบายๆ และดูไม่ปิดกั้น

ท่านั่ง นอน...เรียนและการพูดคุย เกื้อกูล และช่วยเหลือกัน

การเข้าถึงกันและกันระหว่างวิทยากรกระบวนการและทีมรวมถึงผู้จัด

ความเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

การมองงานวิจัยร่วมกัน

ความประทับใจของข้าพเจ้า...

  • ข้าพเจ้าประทับใจผู้จัดที่จัดหาสถานที่และเลือกจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมาก
  • ความเป็นกัลยาณมิตรที่มีต่อกัน
  • การจัดการ (Management) ที่แบ่งเป็นระยะเวลาทำให้ติดตามกำกับงานได้ง่ายและใกล้ชิด
  • การเชื้อเชิญวิทยากรพี่เลี้ยงที่มีความเป็นกัลยาณมิตรสูง
  • อาหาร สถานที่
  • ...

หัวข้อวิจัย R2R แต่ละเรื่องนั้นล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และน่าสนใจ มองเห็นความเป็นไปได้ของความสำเร็จและนำไปสู่การกลับนำมาใช้และขยายผลในวงกว้างต่อไปได้

***รู้สึกถึงความรักที่มีต่อนักวิจัย R2R

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)