ความจำเป็นกับเหตุผลเย็นนี้

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความจริงวันนี้ต้องอยู่ร่วมงานมุทิตาจิตพรรคพวกเพื่อนฝูงที่อำลาชีวิตราชการ วันสุดท้ายที่ร้านดาวเคียงเดือน ถนนบรมราชนนีกันแต่มีภารกิจต้องทำหลายเรื่องเกี่ยวกับการรายงานตัวของบุคลากรทางการศึกษาเวลา ๑๕.๐๐ น ที่สถานศึกษาทำสัญญาจ้างและค้ำประกันเสร็จแล้วส่งรายละเอียดไป สก.สค นครปฐม เรื่องหักเงิน ชพค สวัสดิการส่งบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน คำสั่งแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการที่ สถานศึกษาใหม่จนหมดเวลาที่นัดไว้กับบุคลากรที่ มีอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เจ้าหน้าที่การเงินจึงต้องไปอำนวยการสั่งการแต่งตั้งคนทำหน้าที่แทน พรุ่งนี้เช้ามีรายการรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น ต้องจัดเตรียมสถานที่ เอกสารรับสมัคร เจ้าหน้าที่รับสมัคร เพราะเป็นประเด็นถูกร้องเรียนกรณีละเมิดกับผู้รับบริการ ฟ้องศาลปกครองกลางอยู่คือ หัวใจของปัญหา ฉะนั้นจึงต้องไปกำกับดูแลมิให้เกิดความผิดพลาดอีกจนเกิดการร้องเรียน จน ๑๘.๐๐ น เดินทางกลับมาบ้านเพื่อเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมอดนอนมาหลายวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)