เราจะช่วยเหลือแบ่งปัน สิ่งใดให้แก่ เพื่อนกลุ่ม G77 จำนวน 134 ประเทศได้บ้างในฐานะผู้นำปี 2559

เราจะช่วยเหลือแบ่งปัน สิ่งใดให้แก่ เพื่อนกลุ่ม G77 จำนวน 134 ประเทศได้บ้างในฐานะผู้นำปี 2559

ในความคิดเห็นส่วนตัว คิดว่าควร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำสิ่งเหล่านี้ไปเผยแพร่แบ่งปัน แก่มิตรประเทศกลุ่ม G77 (134 ประเทศ)

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. หลัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3. ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 พร้อมทั้ง การปรับใช้กับภาคอุตสาหกรรม

4. การ์ตูนพระมหาชนก แปลเป็นภาษาต่าง ๆของประเทศนั้น ๆ ให้เยาวชนของประเทศกำลังพัฒนาได้ศึกษา

5. โครงการป่ารักษ์น่้า ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

6. โครงการความมั่นคงทางอาหาร ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

7. แนวคิดศิลปาชีพ ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ


ปญฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก

พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie)
วันพุธที่ 30 กันยายน 2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)