เชิญร่วมงาน ​“สงขลาส่องแสง ครั้งที่ 3” 8 ตุลาคมนี้

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สงขลาส่องแสง ครั้งที่ 3”

สงขลาฟอรั่ม ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้ไปกับพลเมืองเยาวชนใน “เทศกาลการเรียนรู้ “สงขลาส่องแสง ครั้งที่ 3” ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ปี 3 โดยพลเมืองเยาวชนนำเสนอผลงานจำนวน 18 กลุ่ม ในธีม “พลังการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (LEARNING BY DOING) ” ใน 3 ประเด็นการเรียนรู้ ได้แก่ประเด็นด้านพื้นที่อ.ควนเนียง ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม อาชีพ และรักษ์ป่าชุมชน ประเด็นด้านขยะ เยาวชนร่วมเสวนาการเรียนรู้จากการจัดการขยะในชุมชนอย่างไร และประเด็นคุณภาพชีวิต (เด็กเยาวชน/ผู้สูงอายุ) เล่าเรื่องผ่านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังมีโซนสาธิต เยาวชนเล่าประสบการณ์การทำโครงการผ่านบูธนิทรรศการ และวงเสวนา”งานที่ทำสร้างความเป็นพลเมืองในตัวตนเราอย่างไร” ในการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค สงขลาฟอรั่ม และ www.scbfoundation.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)