การทำบ่อเลี้ยงปลาอย่างง่าย ...

Mpaengkaew
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เลี้ยงปลา

การทำบ่อเลี้ยงปลาอย่างง่าย ...

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หรือ การเลี้ยงปลาเพื่อการหารายได้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่มีปัจจัยความสำเร็จนั้นแตกต่างกัน หนึ่งในปัจจัยนั้นคือค่าใช้จ่าย หรือต้นทุน ทั้งต้นทุนที่เกิดทางบัญชีและต้นทุนที่ไม่เกิดในทางบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเลี้ยงปลา

ปกติการทำบ่อเลี้ยงปลาถือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาว ซึ่งความคุ้มทุนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาความแข็งแรงของบ่อ แต่การทำให้บ่อมีความแข็งแรงนั้น มีความจำเป็นต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงทั้งต้นทุนที่เกิดทางบัญชีและต้นทุนที่ไม่เกิดในทางบัญชี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาวันนี้ขอนำเสนอแนวทางการทำบ่อพลาสติกด้วยการลดต้นทุน

วัสดุที่ใช้ทำบ่อปลา

1. ผ้าพลาสติก LDPE

2. ไม้ไผ่

3. เชือก

4. ผ้ารองปูบ่อปลา 2X3 เมตร

อุปกรณ์ที่ใช้ทำบ่อปลา

1. เลื่อย

2. มีด

3. คัตเตอร์

4. เสียม

5. เทปกาว

6. ตลับเมตร

วิธีทำบ่อปลา กว้าง x ยาว x ลึก 1.5 X 2 X 0.6 เมตร

1. ตัดพลาสติกปูบ่อปลาตามขนาดที่ต้องการ 3.5 X 4 เมตร แต่หากเกินไม่เป็นไรแต่ถ้าวัดขาดไปจิมีปัญหาเด้อออ ^^'

2. วัดขนาด กว้าง x ยาว x ลึก และเหลือไว้สำหรับทำขอบข้างละ 30 ซม. จะได้ 1.5 X 2 X 0.6 เมตร

ใช้ทำขอบบ่อ 40 ซม. หรือ แล้วแต่ขนาดของไม้ทำขอบบ่อ อันนี้ผมก็ปรับหน้างานนะครัช

3. ตัดไม้ไผ่เพื่อทำคาน ขนาด กว้าง x ยาว 2x2.5 เมตร จำนวน อย่างละ 2 ท่อน ผมเองวัดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ พยายาม

แระ ...

4. ตัดไม้ไผ่เพื่อทำเสายาว 1.2 เมตร จำนวน 4 ท่อน

5. นำไม้ทำคานทั้งสี่ด้านมาผ่าให้มีร่องเพื่อสอดพลาสติกปูบ่อ


6. นำพลาสติกปูบ่อมาสอดเข้ากับคานและใช้เทปใสยึด (หาวัสดุที่สามารถยึดได้แน่นมายึด) แล้วม้วนให้แน่นๆ เข้ามา 40 ซม. ทำแบบนี้ทุกด้านจนครบ 4 ด้าน เน้น... ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครัช (ยากด้วยยย ^^")

7. ขุดหลุมลึก 50 ซม. 4 หลุม และนำไม้ไผ่ที่ใช้ทำสำฝัง โดยใช้ทรายเทในหลุมให้แน่น ปรับดินให้สม่ำเสมอกัน และตัดหัวเสาให้สามารถวางคานได้ โดยมี 2 วิธี ผมเลือกวิธีทำแบบปากฉลาม 5555 เน้นง่าย ^^ อีกวิธีทำเป็นตัวแอลเวลาไม่พอเลยมะมีรูปครัช ^^'
ที่จริงทำคนเดียวนะ ... แต่ พ่อ กับ น้อง ทนดูไม่ได้ ก็คนเพิ่งเคยครั้งแรกจะให้เก่งได้ไงเนอะ : P

9. นำผ้าใบที่เตรียมไว้มาปูลงก่อน เสร็จแล้วจึงนำพลาสติกปูบ่อที่เตรียมสำเร็จแล้วเข้ามาวางบนเสา และนำเชือกมา มัดคานกับเสาติดกัน

10. ตักดินมาใส่ในบ่อให้ความหนา 1-2 นิ้ว แล้วนำปุ๋ยคอกมากโรย 1 กระสอบ เปิดน้ำใส่สูง 20 ซม. เพื่อทำน้ำให้เขียวและให้มีอาหารธรรมชาติกับปลาที่จินำมาปล่อยในอีก 15 วัน ปลาจิได้อ้วนๆ เด้ออออ ^___^

ไม่นานก็มีคนมาดูว่ามันคืออะหยังน้อออออ ... อิอิ ^^


ข้อควรระวัง

1. การวัดไม้และพลาสติกปูบ่ต้องให้มีความแม่นยำ อาจจะเผื่อไว้ประมาณ 5 ซม

2. การเลือกไม้ไผ่ทำคานและทำเสาควรเลือกขนาดเท่ากันลำต้นตรงไม่คดงอ มีความแข็งแรง

3. การผ่าไม้ไผ่เพื่อสอดพลาสติกควรให้มีรอยแตกน้อยที่สุด และมีความกว้างไม่เกิน 2 ซม.

4. การขุดดินฝังเสาต้องให้เสามั่นคง ตรงตามจุดที่จะวาง ได้ระดับเดียวกัน

5. การตัดหัวเสาต้องใช้ความระมัดระวัง เสาต้องใหญ่กว่าคาน 2 เท่า จะทำให้เหมาะแก่การวางคาน

6. ไม่ควรให้พลาสติกปูบ่อเป็นรอยหรือขาดเป็นรู ควรใช้ความหนาอย่างต่ำ 0.150 mm

7. การม้วนพลาสติกปูบ่อกับไม้ไผ่ต้องให้แน่นที่ทสุดเท่าที่ทำได้


ต้นทุนการทำบ่อปลา ขนาด กว้าง x ยาว x ลึก 1.5 X 2 X 0.6 เมตร (โดยประมาณ)

รายการ

ต้นทุนบ่อดิน

ต้นทุนบ่อดินยกพื้น

ต้นทุนบ่อยกพื้น


1. ผ้าพลาสติก LDPE 3.5 X 4 เมตร

210

210

210

2. ไม้ไผ่ 4 ลำ

-

-

100

3. เชือก 4 เมตร

-

-

12

4. ผ้าใบขนาด 2x3 เมตร

-

79

79

5. กระสอบปุ๋ย 14x5 เมตร (ใบละ 5 บาท)

-

350

-

6. ค่าเสียเวลาทำบ่อ (ชั่วโมงละ 20 บาท)

(5 ชม) 20

(4 ชม) 80

(2 ชม) 40


รวม

310

719

441

ต้นทุนร่างกาย(ความเหนื่อยในการทำ)

มาก

มาก

น้อยมาก

ต้นทุนเวลา(การดูแลและซ่อมแซม)

ยาก

ยาก

ง่าย

ความคงทนต่อการใช้งาน

ยาวนานมาก

ยาวนาน

ไม่แน่นอน

ความสามารถสูงสุดต่อแรงงาน 1 คน ต่อต่อขนาดบ่อ (เมตร) ต่อ 1 วัน

2.4x3.2x1

3x4x1.2

6x8x2.4

ความสามารถสูงสุดวัสดุอุปกรณ์

ไม่จำกัด

ไม่จำกัด

6 x6x2.4

ความน่าสนใจ

1.ต้นทุนต่ำลงทุนครั้งเดียว

2.ความแข็งแรงทนทาน คุ้มทุนเร็ว
3.เหมาะสำหรับเลี้ยงไว้บริโภคและเป็นรายได้เสริม

1.สะดวกต่อการจัดทำและย้ายที่

2.ความแข็งแรงทนทาน คุ้มทุนเร็ว
3.เหมาะสำหรับเลี้ยงไว้บริโภคและเป็นรายได้เสริม

1.สะดวกต่อการจัดทำและย้ายที่ ในราคาต้นทุนต่ำ

3.เหมาะสำหรับทำลองเลี้ยงไว้บริโภคและทำการผสมพันธุ์

ข้อจำกัด

1.เสียพื้นที่ดินเพื่อทำบ่อปลา

2.เสียแรงงานหรือค่าจ้างเพิ่มขึ้นเมื่อขยายบ่อใหญ่ขึ้น

1.เสียค่าใช้จ่ายในการซื้อทรายหรือดินและกระสอบปุ๋ยมาทำบ่อสูง
2.เสียแรงงานหรือค่าจ้างเพิ่มขึ้นเมื่อขยายบ่อใหญ่ขึ้น

1. วัสดุมีความไม่คงทนแข็งแรง

ข้อมูลทั้งหมดจากประสบการณ์และประเมินโดยราคาที่จังหวัดลำปางครับ
ไว้ป่ะกั๋นใหม่เน่อ ^___^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งที่ผมทำได้...ความเห็น (0)