การให้น้ำบำรุงรักษาดอกผลไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

กิจกรรมของมนุษย์ในปัจุบันนับวันก็อาจจะเป็นพฤติกรรมที่นำมาซึ่งการเอาเปรียบธรรมชาติแบบไมรู้ตัว เนื่องด้วยมุ่งมั่นที่จะผลิตพืชผลภาคการเกษตรออกมาเยอะๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ ประชากรโลกก็จะเพิ่มขึ้นไปถึง 9,000 ล้านคน แต่พื้นที่และอาหารกลับตรงข้ามกัน คือมีน้อยไม่เพียงพอ อีกเหตุผลหนึ่งก็คือโลกของทุนนิยมที่บีบคั้นให้ดั้นด้นต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากคืออยู่ภายใต้อำนาจของเงินตราที่จำเป็นต้องพึ่งพาทุกลมหายใจ ไม่มีก็สุดแสนจะยากลำบาก โดยเฉพาะผู้ที่ยังมีภาระมีครอบครัวและต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมที่ต้องแก่งแย่งแข่งขันในทุกเรื่องๆ เงินจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ต้อง “มี”

เมื่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ต้องพึ่งพาเงิน จึงทำให้บางขณะแม้แต่ผู้ที่อาจจะเคยฝึกปรือจิตใจใฝ่ธรรมะมาบ้าง ก็ยังเก้ๆ กังๆ หันรีหันขวางไม่รู้จะมุ่งไปข้างหน้าหรือถอยหลังดี กับการที่จะดำเนินชีวิตแบบธรรมดาหรือต้องมีหน้ามีตาในสังคม โดยเฉพาะสมาชิกตัวน้อยๆในครอบครัวที่ยังไม่รู้ประสีประสาอะไรมากนัก จะปล่อยให้อดๆ อยากๆ ก็ใช่ที่ จึงทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่จึงยังคงใฝ่คว้าหารายได้หรือความสุขจากเงินมาเป็นเป้าหมายในชีวิต

การเพาะปลูกพืชไร่ไม้ผลก็ต้องคิดค้นหาหนทางทำให้มีผลผลิตออกมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จะเพาะจะปลูกตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ ต้องคิดต้องหาทำให้มีนอกฤดู ส่วนใหญ่พืชที่จะออกนอกฤดูก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำ อุตส่าห์ทะนุถนอมเลี้ยงดูด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ นานา เพื่อให้พืชเหล่านั้นออกดอกติดผล แต่เมื่อผ่านพ้นไปได้ระยะหนึ่งดอกและผลที่เกิดมาจากคีวามวิริยะอุตสาหะก็มีอันร่วงหล่นจนเต็มโคนต้นไม่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงบำรุงดอกผลเหล่านี้ไปจนถึงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

ดังที่เรียนให้ทราบแล้วว่า หลังจากผ่านปลายฝนต้นหนาวเมื่อพืชออกดอกก็จะเข้าสู่ระยะหนาวเข้าแล้งพอดี ช่วงนี้ถ้าปล่อยให้พืชขาดน้ำ หรือน้ำมีไม่เพียงพอระบบการละลายแร่ธาตุสารอาหารในดินก็ไม่ทำงาน สารอาหารต่างๆ ที่จะหล่อเลี้ยงไปยังกิ่ง ก้าน ใบ ลำต้น และส่วนของดอกและผลก็ไม่ได้รับ ทำให้พืชไร่ไม้ผลที่กำลังเจริญเติบโตต้องอันตรายธานพาลล่มไปกับสาเหตุของการขาดนำหล่อเลี้ยง เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องควรระมัดระวังให้ดีนะครับ ไม่ว่าจะปลูกมะนาวหน้าแล้ง มะม่วงนอกลำไยนอกฤดู ต้องดูแลวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่าให้ขาดไม่ว่าจะเป็นการใช้สารอุ้มน้ำโพลิเมอร์ การทำสระน้ำประจำไร่นา หรือประจำฟาร์ม การใช้บ่อตอก บ่อบาดาล ต้องคิดอ่านกันให้ดีๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ต้องการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โทรศัพท์มาคุยกันนะครับ 02 986 1680 – 2 เรื่องเกษตรปลอดสารพิษ คิดถึงเรานะครับ

มนตรีบุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษwww.thaigreenagro.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศ และแสงแดดความเห็น (0)