​ การเตรียมความพร้อมให้กับดิน ช่วยให้ข้าวกินปุ๋ยครบโภชนาการ


การให้ความสำคัญด้านโภชนาการกับสิ่งมีชีวิตนั้นถือเป็นเรื่องที่ควรจะต้องให้ความใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์หรือพืช ถ้าหากว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้รับแร่ธาตุและสารอาหารอย่างใด อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้ชีวิตและโครงสร้าง สรีระต่างๆ คงจะไม่สมบูรณ์ครบถ้วน อาจจะเตี้ย เหลืองซีดแคระแกร็น ผอมแห้ง แรงน้อย ขาดภูมิคุ้มกันที่จะช่วยปกป้องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่จะมักเข้ามาในห้วงช่วงที่สภาพโครงสร้างร่างกายของเราอ่อนแอมากกว่าปรกติ

การให้แร่ธาตุและสารอหารแก่ต้นข้าวก็เช่นเดียวกัน ถ้าแปลงเรือกสวนไร่นาของเกษตรกรที่ผ่านการเพาะปลูกมาอย่างยาวนานหลายสิบปี มีการนำเอาผลผลิตออกไปเป็นเกวียนๆ เป็นตันๆ แต่ดันกลับใส่ปุ๋ยใส่อาหารคืนกลับไปเป็นกำมือ ทำอย่างนี้ยาวนานข้าวแร่ธาตุและสารอาหารที่มี่อยู่ในดินก็สูญสิ้นมลายหายไปตามสัดส่วนที่ไม่สมดุล ทำให้ดินขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์ หรืออาจจะเป็นกลุ่มจุลธาตุที่ต้นข้าวใช้เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็สามารถทำให้ข้าวอ่อนแอ ใบซีดเหลือง ไม่สมบูรณ์ การสังเคราะห์แสงหรือการปรุงอาหารก็ไม่เต็มที่ มีความสามารถในการสร้างและส่งสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของต้นข้าวได้ไม่สมบูรณ์

จึงทำให้ปริมาณผลผลิตต่อไร่อาจจะร่อยหรอลดน้อยถอยลง สูญเสียโอกาสในการรับรายได้ ยิ่งปัจจุบันข้าวมีราคาที่ถูกลงจากเดิม (ในช่วงที่มีการจำนำของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตร) การดูแลแก้ไขถ้าทำตั้งแต่เบื้องต้นตอนเตรียมเทือกในช่วงที่ปั่นย่ำนาและก่อนจะหว่านหนึ่งวันให้เติมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่หมักที่บ่มเอาไว้ใส่ลงไปก่อนลูบเทือก หรืองดการเผาตอซังฟางข้าวแล้วใช้จุลินทรีย์ขี้ควาย (หรือสัตว์สี่กระเพาะ) ย่อยสลายให้เปื่อยยุ่ยแทนก็จะช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มจากการย่อยสลายอาหารในตอซัง หรือจะใช้กลุ่มของ พูมิชซัลเฟอร์ (Pumish Sulpher) ซึ่งเป็นแร่จากธรรมชาติมาใส่ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดินเสื่อมโทรมจากกรดที่อาจจะตกค้างก็เป็นการปูฐานของดินให้อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารได้เช่นเดียวกัน หรือจะใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ก็ต้องใช้กลุ่มของจุลธาตุอย่างซิลิโคเทรซ 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร อาจจะฉีดพ่นร่วมกับแร่ธาตุพิเศษจากเปลือกกุ้ง กระดองปู แกนปลาหมึก (ไคโตซาน Chitosan) ก็ได้อีกเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการเตรียมพื้นฐานทางดินให้ดีตั้งแต่แรกปลูกก็ช่วยลดต้นทุนค่าแรงการฉีดพ่นได้ด้วย....อยากทราบรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องเกษตรปลอดสารพิษ ให้คิดถึงเรานะครับ 02 986 1680 -2

มนตรีบุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษwww.thaigreenagro.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดิน ปุ๋ย น้ำ อากาศ และแสงแดดความเห็น (0)