​ฝึกอบรมการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพตนเองด้วยการสั่งจิต NLP

noxez
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฝึกอบรมการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพตนเองด้วยการสั่งจิต NLP

โดย อ. ดร. บุญเลิศ สายสนิท A.M.D., M.H.A., N.L.P., C.Ht
ผู้เชี่ยวชาญการสั่งจิตบำบัดทางการแพทย์และทันตกรรมนานาชาติ USA
วิทยากร: Neuro Linguistic Programmer, Life –Improvement For Success
Certified Member and Hypnotherapist of The International Medical and Dental Hypnotherapy Association, USA and also A Certified Member and Hypnotherapist of The International Association of Counselors and Therapists, USA

ด้วยการฝึกอบรม ด้วยวิธี NLP ช่วยให้ชีวิตของท่านได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหัศจรรรย์

สิ่งที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ดังต่อไปนี้
1. วิธีการสั่งจิต และการสั่งจิตตนเอง
2. เทคนิคของ NLP
3. พลังอำนาจจิต

การสั่งจิตหรือการสะกดจิต
1. การสั่งจิต หรือ การสะกดจิตนั้น คืออะไร ความลึกลับเกี่ยวกับการสั่งจิต มีผลดีอย่างไร
2. จิตสำนึก และ จิตใต้สำนึก คืออะไร ทำงานย่างไร และ วิธีการโปรแกรมจิตใต้สำนึก
3. การจินตภาพมีผลต่อร่างกายอย่างไร
4. ทำไม จินตนาการ จึงมีพลังอำนาจ มากกว่าอำนาจจิต
5. การเข้าสู่การสั่งจิตตนเองได้รวดเร็ว โปรแกรมจิตใต้สำนึก และการออกจากภวังค์ภายใน 30 วินาที
6. วิธีการสั่งจิตทางด้านบวก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใต้สำนึกเป็นด้านบวก
7. วิธี สร้างสูตรการสั่งจิตให้เกิดผลดีต่อชีวิต สุขภาพจิตและร่างกาย8. สูตรการสั่งจิตแบบต่าง ๆ
9. วิธีขจัด สิ่งปิดกั้น ต่อความสำเร็จของชีวิต
10. วิธีควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ไม่ดีได้ในทันที โดยจัดโปรแกรม คำสั่งจิตเป็น “คำเฉพาะ”
11. วิธีการติดต่อกับจิตใต้สำนึกของคุณ โดยใช้สัญญาณ นิ้ว และ เพนดูลัมเพื่อแก้ปัญหา
12. เรียนรู้ วิธีการสั่งจิตควบคุมความเจ็บปวดและขจัดความเจ็บปวด
13. การสั่งจิตผู้อื่น เทคนิคจูงจิตเข้าสู่ภวังค์ได้อย่างรวดเร็ว
14. หัดสอนวิธีสั่งจิตตนเอง
15. วิธีการบำบัดแก้ปัญหาทางจิต
16. หาสาเหตุของปัญหา แล้วบำบัด ขจัดเสีย
17. วิธีใช้จินตนาการเพื่อการบำบัดแก้ปัญหา และเรียนรู้วิธีสร้างจินตนาการแก้ปัญหาของตน
18. วิธีกาาบำบัดรักษา ผู้มีปัญหาทางไกล

เทคนิคการใช้ NLP

การพัฒนาคำสั่งจูงจิต - คุณจะเรียนรู้วิธีทำให้ผู้อื่นชอบคุณ และไว้ใจคุณภายใน 90 วินาที

วิธฝังคำสั่งจิต - (คำกระตุ้น) เพื่อสร้างสภาวะจิตตามที่ต้องการ โดยใช้คำกระตุ้นจิต
ให้เป็นไปทางด้านบวก และสร้างสรรค์พัฒนา
การพัฒนาคำจูงจิตเป็นกลุ่ม - ทำให้ผู้เข้าฟังเข้าชมพึงพอใจ
วิธีการปรับปรุงสัมพันธภาพ - ใช้เทคนิคของ NLP จะช่วยให้ปรับสัมพันธภาพของ
ของครอบครัว –เพื่อนร่วมงานและเพื่อนทั่วไป ดีขึ้น
วิธีตั้งเป้าหมาย - การตั้งเป้าหมายด้วยวิธีการจัดโปรแกรมคำสั่งจิต เข้าสู่จิตใต้สำนึก ให้
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
วิธีการพัฒนาการเรียนรู้เร็ว - การโปรแกรมคำสั่งจิต ให้เพิ่มความจำ มีสมาธิในการอ่าน
การเรียน พัฒนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจได้ดีและได้เร็ว
ขจัดความตื่นตกใจและความกลัว - สั่งจิตหรือโปรแกรมคำสั่งจิต ขจัดความตื่นตคกใจและ
ความกลัว ความวิตกกังวลต่าง ๆ
พลังอำนาจจิต

วิธีการกำหนดจิตไปยังจุดใดจุดหนึ่ง - เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มพลังอำนาจจิต
วิธีการย้อนชีวิตในอดีต - เป็นวิธีการระลึกถึงความจำในอดีต เพื่อนำมาแก้ปัญหาใน
ปัจจุบัน
การหาผู้นำทางและอาจารย์ - จะได้เรียนรู้ แสวงหาผู้แนะแนวทาง อาจารย์ช่วยวพัฒนา
การสร้างปาฏิหาริย์ - จะได้เรียนรู้ที่วิธีสั่งจิตใต้สำนึกพัมนาศักยภาพ พลังอำนาจจิต
ให้เหนือสสาร
วิธีล็อก - วิธีสั่งจิตเพื่อการล็อก คำสั่งจิตครั้งสุดท้าย ให้ได้รับผลดีอย่างถาวร หรือล็อก
ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถไว้ในจิตใต้สำนึก เพื่อให้สามารถนำออกมา
ให้ได้ง่าย ได้เร็วตามที่ต้องการ

ติดต่อสอบถาม โดยตรงจาก อ. บุญเลิศ สายสนิท โทร 089-689-7287
www.hypnoticqualitycom E-mail: [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NOXEZ's Life Blogความเห็น (0)