สู่บริบทใหม่ของประเทศไทยด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย

สู่บริบทใหม่ของประเทศไทยด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย

อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ได้กล่าวปาฐกถา เรื่อง “สู่บริบทใหม่ของประเทศ ด้วยธรรมาภิบาลในระบอบประชาธิปไตย” อ่านได้ ที่ อานันท์.pdf

วิจารณ์ พานิช

๑๘ ก.ย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)