ฝึกประสบการณ์_กิจกรรมเกรตติง

วันนี้พานักเรียนทำกิจกรรมการหาความยาวคลื่นแสง ผ่านเกรตติงในหนังสือเรียนของสสวท. ซึ่งผลงานที่นักเรียนทำออกมาได้ถือเป็นสิ่งที่น่าพอใจ ซึ่งผลที่ได้นักเรียนสามารถทดลองและหาความยาวคลื่นออกมาได้ที่ประมาณ 706 nm. ซึ่งตรงกับแสงสีแดงพอดี แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลที่เกิดจากกิจกรรมที่ได้เรียนผ่านมาที่สังเกตได้ระหว่างทำกิจกรรมได้ดังนี้

1. ติ๋ว : เนื่องจากการวัดระยะที่ยาวประมาณ 50 cm ซึ่งไม่ได้บรรทัด 30 cm แต่นักเรียนใช้สายไฟมาวัดระยะและนำไม้บรรทัดมาวัดอีกที่หนึ่ง ซึ่งจะทำให้ค่าที่แม่นยำมากขึ้น

2. ท๊อป : ใช้หลักการเดียวกันแต่จะเป็นกระดาษยาวที่มาวัดระยะแล้วใช้ไม้บรรทัดมาวัดอีกที่หนึ่ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Simple teachingความเห็น (0)