ฝึกประสบการณ์_กิจกรรมดึงสมาธิ-เรื่องดวงตา

ในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับดวงตา ซึ่งนักเรียนห้องนี้จะอยู่ห้องท้ายๆ และสมาธิหมดเร็วมาก ซึ่งระหว่างสอนถ้ามีกิจกรรมที่ใช้ดึงนักเรียนให้อยู่ในเรื่องที่เราสอนน่าจะดีครับ สำหรับเรื่องนี้อย่างแรกที่ผมใช้คือ

กิจกรรมดูรูม่านตา ก็ให้นักเรียนจับคู่กันแล้วหันหน้าเข้าหากัน แล้วให้นักเรียนจ่องตากันก่อน

จากนั้นก็ให้นักเรียนทั้งคู่หลับตาลง และประมาณ 5 วินาที ให้นักเรียนลืมตาอีกครั้งแล้วให้จ่องไปที่นัยตาของกันและกัน

แล้วครูก็ถามนักเรียนว่า เราเห็นอะไรบ้าง แต่อย่าพึ่งไปเฉลยง่ายๆ นะครับ ต้องให้นักเรียนเห็นด้วยตาตัวเองครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Simple teachingความเห็น (0)