วิทยาเขตร้อยเอ็ด ถวายสักการะพระเถระ

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ถวายสักการะพระเถระ ดังนี้

1. พระราชธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดเหนือ ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10(ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3. พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. พระครูปลัดทองอินทร์ กตฺปฺญโญ เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) ที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ซึ่งพระเถระทั้ง 4 รูป เป็นผู้ที่มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มาโดยตลอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)