ศิลปะในฐานะเครื่องมือเพื่อสร้างความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในวิถีชุมชน

Art, Communication and Non-Text Data Media
as a Science of Knowlege
......................................

สื่อศิลปะ การวาดรูป เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะแบบอวจนภาษา (Non-verbal communication) และเข้าถึงกระบวนการทางปัญญาที่อยู่ในวิถีชีวิต สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยให้เราจะสามารถเข้าถึงความรู้ที่อยู่ภายใต้วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งความรู้ลักษณะนี้ สร้างและสั่งสมขึ้นจากการดำเนินชีวิตและมีความสำคัญหลายประการต่อสังคม หากเราไม่สามารถเข้าถึง และใช้ความรู้จากระบบคิดที่จำกัด ก็จะทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจต่อการทำงานเชิงสังคม ทำให้การดำเนินงานต่างๆเพื่อครอบคลุมคนส่วนใหญ่ในสังคม ไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทางการปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจ และมีความเชื่อมโยงกับรากฐานของสังคม ดังที่ควรจะเป็นได้

เราจะสามารถเข้าถึงความรู้ที่อยู่ในวิถีชีวิตชุมชนในระบบนิเวศทางสังคมวัฒนธรรมหนึ่งๆ ได้มากขึ้น เมื่อมีกระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งการประยุกต์ใช้วิธีการทางศิลปะและการสื่อแบบกลุ่ม เป็นวิธีการหนึ่งที่ให้ผลดีมาก.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาวะชุมชน:Methodology&Field Experiencesความเห็น (2)

ผมชอบความสุนทรีย์ในอารมณ์ของอาจารย์มาก.. ครับ

..

ด้วยความระลึกถึง ครับ

เขียนเมื่อ 

ชอบกิจกรรมสุนทรียภาพแบบนี้ครับ

นักเรียนได้เรียนรู้จริง

ขอบคุณมากๆครับ