ผลสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของ สมศ.

ต้องทำอย่างจริงจัง ต้องทำให้ถูกต้อง และต้องทำให้ต่อเนื่อง
     เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.ผมมีโอกาสเข้าร่วม ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯที่ สมศ.ที่อิมแพค เมืองทองธานี  รายการหนึ่งคือการรายงานผลการประเมินของ สมศ.รอบแรกที่รายงานโดย ศ.ดร.สมหวัง(ผอ.สมศ.) ซึ่งมีเอกสารแจกด้วย
      สรุปโดยย่อได้ว่า
      ด้านผู้เรียน ที่ยังเป็นปัญหาคือ มาตรฐานที่4(การคิดวิเคราะห์) มาตรฐานที่5(ผลสัมฤทธิ์ฯ) และมาตรฐานที่6(การใฝ่รู้ใฝ่เรียน)  ส่วนมาตรฐานที่1(คุณธรรม)ดีพอสมควร(แต่ประกันเฉพาะอยู่ในโรงเรียนเท่านั้น)  
      ด้านครู ยังไม่ได้มาตรฐานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  ปริมาณคือขาดครูมากเป็นประวัติการณ์(73,000 คน) และยังไม่ได้มาตรฐานด้านคุณภาพการสอน  ส่วนด้านวุฒิได้มาตรฐาน 
     ด้านผู้บริหาร จะดีด้านสัมพันธ์ชุมชน ด้านภาวะผู้นำ  เรื่องที่เป็นปัญหาคือผู้บริหารยังไม่เป็นผู้นำด้านบริหารวิชาการ  การสนใจเรื่องการเรียนการสอน รวมทั้งการเป็นผู้นำในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)
        ดรชินภัทร  ภูมิรัตน(รองปลัด ศธ.)   ได้เสนอแนะทางแก้ว่า  ต้องทำให้การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการเดียวกันกับการบริหารโรงเรียน  รวมทั้งต้องทำ 3 ประเด็นนี้ให้ชัดเจนคือ
       1.Alignment(กำหนดทิศทางและกระบวนการบริหารให้ตรงกัน/ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ)
       2.Assessment
       3.Accountability
      โดย 3 เรื่องนี้ต้องทำให้เชื่อมโยงกัน
        ดร.จำรัส  นองมาก (ที่ปรึกษา สมศ.)  เสนอทางแก้ให้สำเร็จว่า
       1.ต้องทำอย่างจริงจัง
       2.ต้องทำให้ถูกต้อง
       3.ต้องทำให้ต่อเนื่อง
            โดย 2 ระดับต้องทำคือ 
      โรงเรียน  
         1. ต้องสร้างความเข้าใจกันให้ถูกต้อง  ที่จะทำหน้าที่ของตนให้คุณภาพดีขึ้น 
         2.ต้องมีผู้เข้ามามีส่วนช่วย เช่น ต้นสังกัด  ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ
         3.ต้องเอาใบสั่งยา(ข้อเสนอแนะ สมศ.)มาทำการรักษา(มาทำโครงการ/กิจกรรม/งานแก้ปัญหา)
         สพท .  ก็ต้องสื่อสารให้โรงเรียนเข้าใจตรงกัน  จัดทำระบบดูแลคุณภาพภายในต้นสังกัดให้ดีขึ้น เช่นการประเมินจากต้นสังกัด เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 59471, เขียน: 14 Nov 2006 @ 07:34 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Tadsanee
IP: xxx.121.173.172
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่นำความรู้มาแลกเปลี่ยน แอบอ่านมานานแล้วค่ะ ชื่นชมที่เขียนบ่อยและมีสาระน่าสนใจ