วันนี้ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับแรงงานต่างด้าว ที่หอประชุมอเนกประสงค์ ใกล้ๆ กับสถานีอนามัยบางหิน ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แม้ว่าผู้เข้ารับฟังจะเป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งพูดภาษาไทยไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะ เนื่องด้วยมี "ล่าม" คอยแปลให้ การให้ความรู้เป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งวิทยากรและล่ามทำงานประสานกันได้อย่างดี

เปิด Notebook ให้ดูไปด้วย & สื่อสารผ่าน "ล่าม" ที่ชื่อ "โม"

แรงงานต่างด้าวนั่งฟังอย่างตั้งใจ

น้องเน-เกตน์สิรี คิ้วสง่า วิทยากรอีกคน

อรุฎา  นาคฤทธิ์