นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมกำลังใจให้ครูผู้สอนได้มีวิธีการสอนแบบใหม่ๆๆที่เหมาะสมกับนักเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะค้นพบวิธีการสอนที่ดีที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง

วันนี้เป็นวันจันทร์  ครูอ้อยสอนในชั้นเดียวกันแต่คนละห้อง  นักเรียนที่เป็นส่วนของการป้อนกลับนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ในอีกห้องหนึ่ง  การบ้านไม่ทำมาเลย มีทำมาเพียง 5-6 คนเท่านั้น  นอกนั้นไม่ทำการบ้าน  ถามเหตุผลก็ตอบไม่ได้  ทั้งๆที่ก็สั่งการบ้านตั้งเป็นสัปดาห์กว่าแล้ว  งานนี้ การสอนแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยกับนักเรียนห้องนี้

แต่ตอนบ่าย  อากาศร้อนๆ  แต่ครูอ้อยเข้ามาสอนห้องนี้  บรรยากาศร้อนกลับเป็นเย็นสบาย  เพราะความน่ารักของเหล่านักเรียนห้อง ป4/4 นั้นน่ารักมาก  พวกเขากระตือรือร้นเสียจน  ครูอ้อยต้องขอเวลาไปหยิบกล้องถ่ายรูปมาบันทึกภาพ  แล้วมาคุยกันที่นี่

ภาพแรกเป็นชิ้นงานที่ให้นักเรียนจับกลุ่ม 4 คน  นักเรียนจับกลุ่มกันเองด้วยความสมัครใจ  ครูอ้อยคอยดูว่าใครไม่มีกลุ่มเท่านั้น  เพราะมีนักเรียนบางคนเท่านั้นที่เป็นนิ่ง  ไม่รู้ร้อนหนาว  และจัดการตัวเองไม่ได้

       

ภาพซ้ายสุดนั้น.....เป็นกลุ่มที่สนุกสนานมาก   แสดงถึงความพร้อมเพรียง  มีการซักซ้อมความเข้าใจกันและกัน  ช่วยกันทำงานเป็นทีม  ร่าเริงแจ่มใส  เห็นบรรยากาศของนักเรียนที่ชอบการนำเสนอแบบนี้

ภาพที่สอง......เป็นกลุ่มเด็กผู้หญิงที่มีผลงานเนี้ยบกว่ากลุ่มแรก  มีการซักซ้อมพร้อมใจกันรวมกันทำงานมาเป็นอย่างดี  พูดภาษาอังกฤษด้วย  ครูอ้อยให้คะแนนกลุ่มนี้ 10 เต็มเลย

ภาพที่สาม......รู้สึกจะภาพเดียวกับกลุ่มภาพซ้ายสุด  สงสัยเกิดความผิดพลาดทางการลำดับภาพ เจ้าหน้าที่ทำงานผิดพลาดแล้วค่ะ  ครูอ้อยเองล่ะค่ะที่เป็นเจ้าหน้าที่  ทำทุกอย่างในงานนี้

ภาพสุดท้ายทางขวามือ....ผิดพลาดจริงๆค่ะ  ภาพนี้สมควรเป็นภาพแรกของการนำเสนอ  เพราะนักเรียนในกลุ่มนี้นำเสนอเป็นกลุ่มแรก  น่ารักมาก  ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์  และนำเสนอได้ดี  เสียงดังฟังชัด  กล้าแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดเจน 

สรุปเลยนะคะ....นักเรียน 42 คน  แบ่งกลุ่มได้ 10กลุ่ม   มีนักเรียนที่มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานวันนี้ 5 กลุ่ม  หมายถึงร้อยละ 50 ที่มีความพร้อมในการนำเสนอ

บรรยากาศของนักเรียน  ชี้ชัดเลยว่า  นักเรียนห้อง ป4/4  ชอบวิธีการเรียนแบบนี้  และรับได้ในการจัดการเรียนรู้ของครู  มีการตอบรับด้วยการนำเสนอผลงาน  วิธีการสอนแบบนี้จึงยังคงใช้กับนักเรียนห้องนี้ต่อไป

และนักเรียนห้อง ป.4/4  นี้  จะได้เป็นกลุ่มทดลองในการทำวิจัยในชั้นเรียน  เรื่อง  การจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design  ต่อไป