ก็เพราะดิฉันยังเผลอบ่อย  ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้  จึงขอย้ำคิดย้ำทำ ด้วยการบันทึกข้อความช่วยเตือนสติ เรื่องการฟัง

          ซึ่งมาจากข้อความที่ดิฉันประทับใจ  คราวนี้จาก  J Krishnamurti ในหนังสือ ชื่อ dying to a thousand yesterdays  ดังนี้

          "ผมใคร่จะบอกว่า  สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากคือการรู้จักฟัง

  พวกเราส่วนมากฟังจริงๆไม่เป็น

 เพราะเราฟังด้วยการโต้แย้ง

 ด้วยการตีความ

  เราแปลความสิ่งที่เรากำลังฟังให้เข้ากับแนวความคิดของเรา

  หรือเปรียบเทียบสิ่งที่ฟังกับสิ่งที่เรารู้มาก่อนแล้ว

  ดังนั้น  ที่แท้แล้วเราไม่เคยรู้จักฟัง

  หากคุณเคยพยายามที่จะฟังใครสักคนจริงๆ  คุณจะรู้ว่ามันแสนจะยากลำบากเพียงไร

  เพราะคุณมีอคติมากมายนับไม่ถ้วน  ซึ่งเข้ามาเป็นม่านกำบังไว้ระหว่างคุณและผู้ที่คุณกำลังพยายามฟัง

  แต่หากคุณสามารถที่จะฟังโดยไม่ตัดสิน

 ไม่เปรียบเทียบและไม่แปลความแล้ว

 ผมคิดว่า การฟังอย่างนั้นจะมีผลพิเศษสุด  การฟังเช่นนั้นก่อให้เกิดการปฏิวัติอย่างสิ้นเชิงภายในจิตใจ

 เพราะมันต้องการความใส่ใจอย่างเต็มที่  และความใส่ใจอย่างเต็มที่คือคุณความดีที่สมบูรณ์"

          พรุ่งนี้ ลองดูใหม่.....