4.คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี ที่บางลี่วิทยา

กิจกรรมศาสนาต่างๆดังกล่าวจะเป็นพลังที่เข้มแข็งปลูกฝังอยู่ในตัวนักเรียนซึ่งจะสร้างให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

วันนี้อยากเล่าเอง  ในระยะ ๒ ปีเศษที่ ผอ.อนุสรณ์  ฟูเจริญ ผอ.สพท.สพ.๒ และพวกเราได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี   มีรูปแบบกิจกรรมต่างๆตามที่ หน.ศน.ลำดวน(คนสวย หุ่นดีที่สุด ของเขตเรา) ได้เล่าให้ฟังไปแล้ว   

                  ในส่วนของโรงเรียนบางลี่วิทยา  นอกจากจะจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว   คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  และผู้ปกครองนักเรียน มีมติให้กำหนดเป็น คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยาด้วย  ซึ่งก็จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจบหลักสูตรในช่วงชั้นที่ ๓   โดยโรงเรียนจัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนธรรมศึกษา   โดยร่วมกับคณะสงฆ์จัดสอนในตารางเรียนปกติ ทั้งธรรมศึกษาตรี   ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก  สอนทั้ง ๓ ระดับ ทุกคนต้องสอบได้ นักธรรมตรี  โท  และ เอก ตามที่กำหนด  สำหรับนักเรียนที่จะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่สอบไม่ผ่านหรือไม่ได้สอบ  จะต้องทำการซ่อมคุณลักษณะดังกล่าวให้ผ่านก่อน จึงจะจบหลักสูตร  โดยต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัด ๓-๗ วันตามความเหมาะสม ใน ๒ ครั้งที่ผ่านมาเราได้รับความอนุเคราะห์จากวัดท่าจัด  อำเภอสองพี่น้อง

                    นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจเมื่อทราบผลการสอบได้รับใบประกาศฯ เป็นแรงบันดาลใจทำให้ได้  ธรรมโท และเอกตามลำดับต่อไปอีก มีเสียงตอบรับจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนดีมาก ชื่นชอบกิจกรรมนี้เพราะนอกเหนือจากการได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันด้วย

04

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประจักษ์ ปานอินทร์

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรมนำความรู้สู่ความดี#กำหนดเป็นคุณลักษณะของนักเรียน#บล.

หมายเลขบันทึก: 59460, เขียน: 14 Nov 2006 @ 00:09 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 19:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

 • ชื่นชมโรงเรียนบางลี่วิทยาค่ะ เพราะได้ทราบข่าวเสมอว่ามีความเข้มแข็งในการทำกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมนำความรู้สู่ความดี เสมอมา
 • ผอ.ช่วยโพสต์ภาพกิจกรรมให้เราชมบ้างสิคะ
 • ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากค่ะ
เขียนเมื่อ 
การส่งเสริมให้เด็กนักเรียนสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนทุกโรงในสพท. สพ.2 ส่งเสริม  เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะสงฆ์    จังหวัดสุพรรณบุรี  กับสำนักงานเขต และโรงเรียนในเขต2  โดยคณะสงฆ์จะส่งพระวิทยากรมาช่วยสอน  โรงเรียนจะส่งนักเรียนเข้าสอบ  สำนักงานเขตนิเทศติดตาม และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบ แล้วสอบผ่านได้ธรรมศึกษา ตรี โท หรือ เอกร้อยละ  80 ขึ้นไป เกียรติบัตรจะลงนามร่วมกันระหว่างเจ้าคณะจังหวัด และ ผอ.สพท.สุพรรณบุรีเขต 2    ได้จากบันทึกของ ผอ.ประจักษ์นี่เอง  ว่ามีวิธีการส่งเสิรมที่เป็นเลิศ  ขออนุญาตให้โรงเรียนอื่นนำไปใช้บ้างนะคะ
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ planet ของโครงการวิจัย

เนื่องจากบล็อกของท่านหายาก เพิ่งจะมาพบ

แต่ข้อเขียนมีค่าควรเผยแพร่

กรุณาเขียนต่ออีกมากๆ

ประจักษ์ ปานอินทร์
IP: xxx.156.61.225
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณ  คุณโอฬาร  ที่ให้กำลังใจ  ที่จริงผมเองอยากเขียนอีกมากๆ    รวมทั้งเรื่องที่ ดร.ทัศนีย์อยากให้เล่าด้วย(การนำโรงเรียนไปขาย)  พอดีในช่วงนี้สุขภาพตา(สายตา)ผมมีปัญหามาก  ก็จะพยายามครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน ผอ. ประจักษ์ ปานอินทร์

 • ท่านเขียนดีมากค่ะ  ได้แนวคิด  และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  ครูอ้อยจะรออ่านบันทึกต่อไปนะคะ

ขอบคุณค่ะ

 • ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้สู่ความดีของ ร.ร.บางลี่วิทยา
 • นอกจากการสอบนักธรรมตรี โท เอกแล้ว อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ที่รัฐบาลกำลังรณรงค์ด้วยค่ะ

 สวัสดีครับ ครูสิริพร ศน.จันทร์พิมพ์

ต้องขอคุณ ที่คอยเติมพลังให้จนเป็นแรงบันดาลใจ    เป็นแบบอย่างจนผมมีอารมณ์ความรู้สึกเขียนได้

น้ำฝน
IP: xxx.8.150.178
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอยากถามว่า พอดีดิฉันได้ "วุฒิบัตรจากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์"

เขียนว่า ดิฉันได้ "สอบไล่ได้ตามหลักสูตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์"

เป็นวุฒิบัตรที่ทางโรงเรียนวัดออกให้โดยตรง

นั่นหมายถึงดิฉันได้สอบผ่านเปรียญตรี-โท-เอก แล้วใช่รึป่าวค่ะ

ช่วยตอบด่วนค่ะ

เพราะต้องเอาวุฒิบตรไปแสดงให้อาจารย์ดู

ขอบคุณค่ะ

 • สวัสดีครับ
 • โดยปกติหากสอบธรรมศึกษา
 • ในวุฒิบัตรจะ ปรากฏคำว่า  ได้นักธรรมตรี หรือ นักธรรมโท หรือ นักธรรมเอก
 • เปรียญตรี โท เอก ยังไม่เคยบครับ
 • ถ้าจะให้ชัดในกรณีนี้ลองสอบถามต้นสังกัดที่ออกใบวุฒิบัตรดูนะครับ
 • ขอบคุณ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.เป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ เป็นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมให้กับนักเรียนค่ะ