ลุงเหมย
ข้าราชการครูบำนาญ นายชุมพล บุญเหมย

แก้กรรม ทำเองได้ ตอนที่ ๒


....ขอน้อมกราบบุญบารมีและสัจธรรมจงตั้งมั่นในดวงจิตของกัลยาณมิตรและรัตนชนทุกคนทุกท่านเทอญ......ก็มาต่อกันในตอนที่ ๒ จากตอนที่ ๑ เพื่อที่จะได้ศึกษาและพิจารณาไตร่ตรอง และพร้อมที่จำไปประพฤติและปฏิบัติให้เกิดความผาสุกกาย ผาสุกใจ ต่อไป.......

วิธีแก้กรรมด้วยการใส่บาตรให้เกิดผล

ก่อนการใส่บาตรต้องจุดธูปเทียนขอขมากรรมเสียก่อน โดยปฏิบัติดังนี้

๑. การลดกรรมด้วยวิธีใส่บาตรให้ได้ผล รวมทั้งสร้างกุศลผลบุญครั้งใด ๆ ก็ตาม มิใช่ใส่บาตรเฉย ๆ แล้วจะได้ผล ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจำนวนมากบอกว่า ได้ทำบุญใส่บาตรพระแล้ว โรคร้ายต่าง ๆ ไม่หาย ไม่บรรเทา อาการป่วยจะหายได้อย่างไร เพราะทำไม่ถูกต้อง ใส่บาตรพระร้อยรูปก็หาประโยชน์ในการลดกรรมเท่าใส่บาตรเพียงรูปเดียวไม่ เพราะไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเจ้าหนี้กรรมอยู่จริง ๆ เหมือนกับเป็นหนี้เจ้ากรรมนายเวร ชุด ก. แต่ไปใช้หนี้ ชุด ข. เจ้าหนี้ชุด ก. ก็ย่อมไม่พอใจ ไม่อโหสิกรรมให้แน่นอน กรรมที่ไม่ดีก็ย่อมไม่ลด

วิธีแก้กรรม / ลดกรรม ด้วยการใส่บาตรให้ถูกวิธีนั้น ... ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ) แนะนำว่า.....ก่อนใส่บาตร.......

ให้จุดธูป ๓ ดอก ที่กลางแจ้ง ขอขมากรรมโดย....ตั้ง นะโม ๓ จบ....แล้วกล่าวว่า.....ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรม นายเวร ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพ ทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันด้วยเทอญ.....

และหลังจากใส่บาตรเสร็จทุกครั้ง...... ตั้ง นะโม ๓ จบ....แล้วกล่าวว่า.....บุญกุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งผลบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกชาติ (วิญญาณ) ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล (เช่น มนุษย์, หุ้นส่วน, เพื่อน , ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ(เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี)ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ บัดนี้...เทอญ ขอบุญกุศลอุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า......

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า....ผลบุญนี้ขอให้ข้าพข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทราย เม็ดดิน เจ้ากรรม นายเวร ตามเมล็ดข้าวสาร ตามเม็ดทรายเม็ดดิน ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกัน ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ผู้คนอุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ดวงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเองให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตนเอง ตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริง ๆ จึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ ควรสวด .... อิติปิโส เกินอายุของตนเอง ๑ จบ...หากมีเวลาขอให้ปฏิบัติธรรม / ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตตาให้มาก ๆ วันละ ๑๐ – ๓๐ ครั้ง การแผ่เมตตาที่ได้ผลนั้น ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ แนะนำว่า.....ถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติและสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจากลิ้นปี่แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ ๖ หรือบริเวณตาที่สาม (ที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้น).....( คำว่า อุทิศบุญ ใช้กับผู้ตาย , นำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ , ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระสงฆ์

วิธีแก้กรรมดวงวิญญาณ.......ให้จุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งก่อนใส่บาตร

การทำบุญอุทิศให้วิญญาณ ควรมีของดังนี้....สังฆทาน ๑ ชุด , อาหารคาวหวาน ๑ ชุด , พระสะดุ้งมาร ๓ นิ้ว หรือ ๕ นิ้ว , ดอกไม้ ธูป เทียน ส่งวิญญาณให้ไปเกิดบนศาลา ถ้าแก้ที่ทำกับปลาช่อน หลังจากใส่บาตรกรวดน้ำแล้ว ให้ปล่อยปลาช่อน ๑ ตัว ด้วย (ทำให้เสร็จในวันเดียวกัน) การไปหาหมอ เป็นการแก้ที่ปลายเหตุ เห็นผลช้า ถ้านั่งสมาธิกรรมฐาน สติปัฏฐาน ๔ จะแก้ได้เร็วและหายขาด ที่ยังไม่หายขาด เป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรชุดใหม่เข้ามาแทนที่

ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป ๓ ดอก ขอขมากรรมกลางแจ้งแล้วกล่าวคำขอขมากรรมตามที่ได้คัดลอกไว้ในเบื้องต้นแล้ว

กรรมปวดหลัง เกิดจากรรมที่เคยตีหลังหมา หรือตีกลางหลังของตะขาบ

วิธีแก้กรรมให้จุดธูป ๓ ดอก ที่กลางแจ้ง ขอขมากรรมโดย....ตั้ง นะโม ๓ จบ....แล้วกล่าวว่า.....ข้าพเจ้าจะใส่บาตร ๑ ชุด พร้อมพระเงิน พระทอง อย่างละ ๑ องค์ ดอกไม้ ธูป เทียน ขอให้ไปเกิดบนศาลา ขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันเดี๋ยวนี้ขอให้หายเจ็บป่วยด้วย เทอญ.....และต้องกรวดน้ำทุกครั้งหลังจากการใส่บาตรทันที เพราะวิญญาณคอยรับอยู่ ต้องกรวดน้ำด้วยทุกครั้ง ดังนี้.......ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วกล่าวว่า " ข้าพเจ้าได้ทำบุญใส่บาตรด้วยพระเงิน พระทอง ขออุทิศให้เจ้ากรรม นายเวร คือ .........( หมา , ตะขาบ หรือ ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ) แก้เฉพาะอย่าง ห้ามไม่ให้รวม เขาจะไม่ได้รับ ทำให้เจ็บป่วยต่อไป ให้แก้ทีละอย่าง ทีละครั้ง ถ้าจำได้ว่าเคยทำอะไรไว้ แต่ถ้ายังไม่มีอาการเจ็บป่วยให้แก้ไว้ล่วงหน้าก็จะดี เพราะเจ้ากรรมนายเวร (วิญญาณ) จะได้ขึ้นไปบนศาลา ถ้าไม่แก้กรรมนี้ อนาคตในชาตินี้อาจตามมาให้ผลร้ายกับเรา อีก ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปีข้างหน้า หรืออาจจะเป็นในภพหน้าก็เป็นได้

กรรมโรคหัวใจ เกิดจากกรรมที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำอาหารแบบที่ยังเป็น ๆ

วิธีแก้กรรม ให้ทำบุญ ใส่บาตร แล้วไปปล่อยสัตว์ที่แม่น้ำลำคลอง หรือทะเล

ก่อนทำบุญทุกครั้ง เช่น ก่อนจบเงิน หรือเครื่องบวช ฯลฯ หรือเพียงแค่เราได้เห็นหรือได้ฟังผู้อื่นทำบุญ แล้วเราน้อมจิตอนุโมทนาบุญร่วมกับเขา เราก็จะได้บุญนั้นร่วมกับเขาไปด้วย เราสามารถแผ่บุญนี้ได้ด้วยเช่นกัน โดยก่อนทำบุญ ให้นำของทุกอย่างซึ่งเป็นปัจจัยที่จะนำไปทำบุญ เช่น วัตถุ สิ่งของ ไปวางไว้ที่หน้าหิ้งพระ แล้วจุดธูป ( หรือจะใช้จิตถวายพระพุทธที่บ้านก็ได้ ) แล้ว ...ตั้ง นะโม ๓ จบ.....และกล่าวว่า.....(ถ้าเป็นการแผ่บุญจากบุญที่เราได้รับมาจากการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่น หรือจากอย่างอื่น ก็ให้ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วกล่าวเหมือนกัน )

" ขอถวายบุญนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ขอให้บุญกุสลทั้งหมดส่งมายังข้าพเจ้าก่อน ขอให้ข้าพเจ้ามีพลังแก่กล้า มีเดช มีปัญญา โภคะ แล้วจึงินำส่งผู้มีพระคุณ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ บุตร ธิดา สามี ภรรยา บริวาร ทุกภพทุกชาติ ผู้มีชีวิตอยู่ ผู้ล่วงลับไปแล้ว (เอ่ยชื่อได้ก็ดี) เจ้ากรรม นายเวร (ดวงวิญญาณ) ศัตรู หมู่มาร หรือหมู่พาล (มนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ อาจจะเป็นคู่ หุ้นส่วนงาน หรือหุ้นส่วนชีวิต บุตร ธิดา ฯลฯ ) ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ องค์พระมหาราช องค์วีรสตรีไทย (เอ่ยชื่อ) เจ้าหนี้และลูกหนี้ธนาคารให้เจริญรุ่งเรือง (ห้ามสาปแช่ง)

เขาดีเราก็ดี และเขาจะยินดีชื่นชมในตัวเรา (ผู้แผ่เมตตาให้) กระแสบุญจะทำให้เรามีความสุข และสำนึกความผิดชอบ ชั่ว ดี ทุกอย่างจะสำเร็จ จะดีมากน้อยอย่างไรนั้น อยู่ที่บุญบารมีของเราที่อุทิศให้กับเขา และเราควรอุทิศบุญให้กับอาหารที่เรารับประทานด้วย เช่น หมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลา ฯลฯ เพราะสัตว์ทุกตัวทั้งเล็ก ใหญ่ ล้วนมีอายุขัยของเขา การที่ต้องมาตายก่อนเวลาอันควร วิญญาณก็จะทุกข์ทรมานใจ เพราะยังใช่กรรมไม่หมด ให้แล้วเป็นการอโหสิกรรม ไม่ต่อภพชาติ พวกเขาจะได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดี อาจเป็นเทวดา (ก็จะหมดกรรมเวร เหมือนเป็นการช่วยทางอ้อมอีกด้วย )

กรวดน้ำ " ตั้ง นะโม ๓ จบ " ขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพย์พยาน

หมายเหตุ ถ้าเป็นโรคเบาหวาน ให้เพิ่มน้ำตาลในเครื่องสังฆทาน ๑ ถุง ใส่บาตร พร้อมกับ พร้อมพระสะดุ้งมาร อุทิศให้เฉพาะวิญญาณที่อาฆาตเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

กรรมต้องเสียเงินตลอด

เกิดจากกรรมที่เคยเอาเงินเขามาตั้งแต่อดีตชาติแล้วไม่คืน ปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยแพง โกงคนในชาติปัจจุบัน , ทำแท้ง , ยุยงให้คนเสียเงินโดยรู้ว่าผิดก็ยังทำ

วิธีแก้กรรม ทำได้หลายวิธี ดังนี้

๑. พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศลทุกวันเกิด (สมมุตืว่าเกิดวันจันทร์ ก็ทำบุญทุกวันจันทร์ ) ให้แก่ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมา ตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ให้ได้รับกุศล และอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

๒. หากคนที่เราเคยล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ ให้หาเงิหนไปคืนและขออโหสิกรรม เพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้น

๓. ตักบาตรในวันโกน อุทิศให้เจ้ากรรม นายเวร และวิญญาณเด็กที่ตามมาให้ได้รับกุศล และขอให้เปิดทางให้ชีวิตเราดีขึ้น

๔. ทำกุศลกับผู้มีพระคุณ และให้ช่วยเหลือคน เพื่อยามที่เราตกทุกข์ได้ยาก จะได้มีคนมาเหลียวแลและดูแลเราบ้าง

๕. สวดมนต์ทุกวันเกิด และแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับกุศล และอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน.....................

เพื่อนรัตนมิตรและกัลยาณธรรมทุกท่านครับ กำลังอ่านบทคัดลอกนี้และคิดตามจนเกิดความเพลิดเพลินและเริ่มรู้แจ้งแล้วใช่ไหมครับ...อีตาลุงก็ขอกราบบุญบารมีของท่านว่าจำต้องขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้ก่อน แล้วจะมากราบเรียนอีกต่อไปในตอนที่ ๓ สำหรับวันนี้ก็ขอกราบบุญบารมีของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไว้พบกันในบทคัดลอก " แก้กรรมทำเองได้ " ในตอนต่อไป...กราบสาธุครับ...

หมายเลขบันทึก: 594516เขียนเมื่อ 7 กันยายน 2015 13:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กันยายน 2015 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี