สิ่งดีดีที่อยากเล่า

สิ่งดีดีที่อยากเล่าและประทับใจคือ ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝัน นั่นก็คือการสอนหนังสือ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสอนหนังสือน้องๆชาวเขาที่จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่น่าประทับใจมากๆคือ เด็กๆตั้งใจเรียน และเรียกข้าพเจ้าว่าคุณครู ถึงแม้ความเป็นจริงแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ใช่คุณครูก็ตามแต่ครูก็เป็นอาชีพที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันและเด็กๆเหล่านั้นก็เป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่ง ที่ข้าพเจ้าอยากจะให้ความฝันนั้นเป็นจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิ่งดีดีที่อยากเล่าความเห็น (0)