R2R ใช้ประโยชน์อะไรจาก SSS

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ฟังว่าเขาคิดอะไร เขาต้องการจะทำอย่างไร เพราะอะไร" การฟังแบบนี้ทำให้เราลดการตัดสินและอัตตาตัวตนเราลงไปเยอะ ฟังเสร็จแล้วเข้าใจเขาแล้วค่อยไปเชื่อมโยงกับหลักการวิจัยว่าเป็นแบบไหน..

R2R ใช้ประโยชน์อะไรจาก SSS

แท้ที่จริงแล้วในกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจในการทำ R2R การเปิดคอร์สด้วยการสอนวิจัยอาจดูเหมือนเป็นวิธีที่อาจดูดั่งเดิมเกินไป...อาจนำมาสู่ความเบื่อหน่ายและไม่อยากทำ เพราะปรากฏการณ์แห่งความจริง ทุกคนส่วนมากอาจดูจะล้าต่อการทำงานประจำ และยิ่งเมื่อมาเข้าสู่กระบวนการแห่งวิชาการอาจเป็นการซ้ำเติมทางจิตใจคนทำงานประจำเข้าไปอีก แทนที่จะเกิดแรงบันดาลใจอาจจะนำไปสู่การถอยหนีก็ได้...

เครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจและมีการนำมาใช้จนประจักษ์แล้วว่าทำให้การพูดคุยเรื่องวิจัยเป็นเรื่องแห่งความสุนทรียะ ตื่นรู้และเบิกบาน...ซึ่งนั่นก็คือ "success story sharing"(SSS) ...เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จ ซึ่งอาจไม่ต้องรอจนจบเรื่องงานวิจัยก็ได้ แต่เราสามารถนำเทคนิคนี้มาใช้ในทุกๆ กระบวนการของการเรียนรู้การทำ R2R ได้...

ตั้งแต่การตั้งคำถาม...การทบทวนวรรณกรรม การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ จนถึงการนำเสนอผลการวิจัย และเสนอผลงาน...

เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จอันเล็กๆ ในแต่ละกระบวนการของการทำ R2R อาจนำมาซึ่งพลังของใจที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังด้านบวก...

เมื่องาน R2R Forum ครั้งที่ 8 ที่ผ่านมาในช่วงเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจห้อง TEDTALK ที่มีการนำเสนองานวิจัยด้วยพลังแห่งเรื่องเล่า ข้าพเจ้าไม่ค่อยเข้าใจนักว่า TEDTALK มีกระบวนการอย่างไร แต่การนั่งฟัง ณ ตรงนั้นเต็มไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้...ผ่านมาหลายเดือนนึกถึงก็ยังคงเต็มอิ่ม

และในหลายๆ ครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้านำเทคนิค SSS มาใช้...ค่อนข้างให้ผลสำเร็จในการจัดกระบวนการเรียนรู้การทำ R2R ทำให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการรู้สึกถึงการเรียนรู้การทำวิจัยแบบไม่ยาก ทั้งๆ ที่บางประเด็นอาจจะเป็นหัวข้อที่ยาก...

ข้าพเจ้ามักจะฟังนักวิจัยเล่าความคิด ฟังและทำความเข้าใจ "ฟังว่าเขาคิดอะไร เขาต้องการจะทำอย่างไร เพราะอะไร" การฟังแบบนี้ทำให้เราลดการตัดสินและอัตตาตัวตนเราลงไปเยอะ ฟังเสร็จแล้วเข้าใจเขาแล้วค่อยไปเชื่อมโยงกับหลักการวิจัยว่าเป็นแบบไหน...แทนที่ข้าพเจ้าจะพูดหรือบรรยายเรื่องวิจัย แต่ข้าพเจ้าจะให้เขาเล่า...แล้วข้าพเจ้าฟัง ฟังเสร็จค่อยเติมเต็มเนื้อหาที่ควรรู้ให้แก่เขา...และอาจจะยังไม่ยัดเหยียด Data หรือข้อมูลที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับเขาให้เขาฟัง...เพราะอาจไม่เกิดประโยชน์แต่เขาจะได้เรียนรู้เรื่องที่แตกต่างผ่านการฟังงานของคนอื่น...

ในทัศนะข้าพเจ้ามองว่าการเรียนรู้แบบนี้หัวใจมันนุ่มนวลดี

ประสบการณ์ชีวิตข้าพเจ้าผ่านการเรียนเรื่องที่ยากแต่อาจารย์ที่สอนข้าพเจ้ากลับมีวิธีการที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความง่ายในเรื่องที่เรียน และมาอาศัยฝึกฝนต่อตนเองผ่านการเป็นวิทยากรกระบวนการ...ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมักจะไม่ถนัดในการบรรยาย...สอน หรืออธิบาย...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (2)

วันที่ ดร กะปุ๋ม มาเล่าเรื่องที่ รพ ศรีนครินทร์

ทำให้น้องๆของพี่แก้วประทับใจ

รู้สึกว่า ตัวเองไม่ได้ฝ่าขวามหนาม ทำให้พลังใจมากมาย

เกิดผลสำเร็จตามมาเยอะเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

พลังของเรื่องเล่า...

เล่าด้วยใจ...ฟังด้วยความตั้งใจ